ECHO nr. 49: ICC-webinar 'De coronacrisis en de douane: nieuwe risico's, actuele uitdagingen en praktische oplossingen'

02-10-2020

donderdag 4 november 2020, 15.00-17.00 uur, online

 

De coronacrisis heeft significante invloed gehad op de internationale handel en de grensprocedures. Ad-hocmaatregelen brengen risico’s van fraude, invoer van namaakproducten en het omzeilen van formaliteiten met zich mee.
Hoe gaan het bedrijfsleven, de douane en overheden om met deze nieuwe omstandigheden? Hoe kunnen de risico's worden beperkt?

Behalve in de ad-hocmaatregelen biedt dit webinar inzicht in de ontwikkelingen die er op het terrein van douanezaken aankomen: nieuwe EU-wetgeving, Brexit, digitalisering en de opkomst van e-commerce. Wat zijn de eerste ervaringen, wat zijn de verwachtingen en wat zal de toekomst brengen?
Tenslotte worden in het webinar praktijkcases besproken en praktische oplossingen voor een efficiënte bedrijfsvoering en om juridische problemen te vermijden.

 

Voorlopig programma

 

14.45 Ontvangst op online platform
15:00 Welkom en introductie

 

Het effect van de coronacrisis op de internationale handel

Aan bod komen de door corona ontstane, actuele uitdagingen van b.v. fraude en hoe om te gaan met deze risico's.
Hoe kan een bedrijf inspelen op de veranderingen in douaneformaliteiten en maatregelen?
Welke maatregelen kan een bedrijf treffen om fraude en de invoer van namaakproducten te voorkomen?
Door mr. Jikke Biermasz, partner/advocaat in internationale handels-, douane-, transport- en verzekeringsrecht, Ploum
 

De reactie van de douane op de coronacrisis

De coronamaatregelen hebben de nodige consequenties gehad voor de grensprocedures en fysieke controles van vracht.
Welke maatregelen heeft de Nederlandse douane genomen en wat heeft Europa gedaan? En wat betekent dit voor het bedrijfsleven?
De antwoorden op deze vragen, de gevolgen en handhaving komen uitgebreid aan bod aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Door Frank Heijmann, Hoofd Handelsrelaties Douane Nederland

 

15.45 Pauze
16.00 Vervolg programma

 

Ontwikkelingen in wetgeving en IT op het douanevlak

Naast de consequenties van corona speelt een aantal andere relevante ontwikkelingen, waaronder de explosieve groei van e-commerce en de Brexit. Aan bod komen de geplande Europese wetswijzigingen en de daaruit voortvloeiende digitalisering van douaneprocedures en de introductie van het EU e-commercepakket, waaronder het afschaffen van vrijstelling voor kleine zendingen en de nieuwe eisen met betrekking tot de veiligheid.
Wat zijn de gevolgen daarvan voor Nederlandse bedrijven? 
Door Frank Heijmann

 

Handvatten en next steps voor bedrijven

Welke stappen kunnen bedrijven nemen om hun internationale handelsactiveiten en douaneprocedures efficiënt te laten verlopen?
Hoe kunnen zij hun juridische en andere risico's adequaat managen in een instabiel en in hoog tempo veranderend speelveld?

Door mr. Jikke Biermasz

 

Praktijksituaties en Q & A

Bespreking van situaties uit de praktijk en van valkuilen die ieder bedrijf wil voorkomen.
Tot slot een paneldiscussie en gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers.

 

17.00 Afronding

 

Doelgroep

Dit webinar is bij uitstek relevant voor partijen die zich bezig houden met internationale handel, zoals handelaren, importeurs, exporteurs, vervoerders, verzekeraars, bedrijfsjuristen, advocaten en bankiers.

 

PO-punten
Na deelname aan het online webinar is het mogelijk om uw PO-punten aan te vagen door een e-mail te sturen met uw verzoek naar info@icc.nl waarna u een quiz krijgt opgestuurd. Bij het behalen van een voldoende krijgt u het certificaat, conform de NOvA.
 

Registratie
Leden van ICC Nederland: EUR 200,- (excl. BTW) p.p.
Niet-leden ICC Nederland: EUR 300,- (excl. BTW) p.p.

 

Registratie is verplicht en is open tot één dag voor de datum van het webinar.

 

De registratie (op first come, first serve-basis) sluit een dag voor de datum van het webinar, einde van de dag.
De Algemene Voorwaarden van ICC Nederland zijn van toepassing op dit webinar.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft, stuur dan een e-mail naar: info@icc.nl

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.