ECHO nr. 75: Marokkaans Ministerie Industrie en Handel verlengt definitief vrijwaringsmaatregelen op invoer gecoate houten panelen uit EU-landen

16-09-2022

Het Marokkaanse Ministerie van Industrie en Handel heeft op 26 augustus 2022 besloten de vrijwaringsmaatregelen op de invoer van gecoate houten panelen uit de EU-landen (Erga Omnes) definitief te verlengen.

 

Tariefcodes

44 10 11

44 10 19

 

Bijlagen

• een kopie van douanecirculaire (bijlage 1)

• de documenten voor de aanvraag en verdeling van het invoercontingent voor gecoate houten platen voor het jaar 20 september 2022 – 19 september 2023. (bijlagen 2, 3 en 4)

 

Opmerking

Instelling van een definitief vrijwaringsrecht van 1,6 dirham/kg op alle invoer boven het voorgeschreven contingent gedurende 3 jaar.

 

Quota-evolutie (met jaarlijkse liberalisering):

 

• van 20/09/2022 tot 19/09/2023: 33000 ton

• van 20/09/2023 tot 19/09/2024: 33900 ton

• van 20/09/2024 tot 19/09/2025: 35009 ton

 

AANVULLENDE INFORMATIE

Het ministerie deelt importeurs mee dat het voornemens is een tariefcontingent voor gecoate houten panelen toe te wijzen in de orde van grootte van [1] 33.000 ton voor het jaar contingent van 20 september 2022 tot en met 19 september 2023.

Importeurs die voor het contingent in aanmerking willen komen, moeten uiterlijk op

21 september 2022 om 16.30 uur per aangetekende brief aanvragen indienen:

Alle informatie en formulieren staan in het bijgevoegde document.

 

Producenten en/of verenigingen die mogelijk door dit onderzoek worden getroffen kunnen rechtstreeks contact opnemen via Trade.Defence.Third.Countries@ec.europa.eu.

 

Handige links

• Maatregelen die EU heeft genomen staan op de EUR-LEX-website.

• Toelichting van maatregelen tegen lidstaten van de EU op de website van de Europese Commissie.

 

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via e-mail: DGBEB-Antidumping@minbuza.nl.

 

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.