ECHO nr. 76: Hervatting onderhandelingen tussen EU en Thailand over een handelsakkoord

25-09-2023

Oproep tot inbreng uit de private sector

 

Van 18 tot en met 22 september 2023 vonden er tussen de EU en Thailand onderhandelingen plaats over een handelsverdrag, nadat de vorige onderhandelingen in 2014 waren stilgelegd. Het streven is om binnen twee jaar deze onderhandelingen te voltooien. Een handelsverdrag met Thailand kan het Nederlandse bedrijfsleven ten goede komen, omdat invoerrechten op veel producten worden afgeschaft en handelsbelemmeringen in verschillende sectoren worden weggenomen.

 

De directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek van het ministerie van Buitenlandse Zaken behartigt in Brussel de Nederlandse belangen tijdens de onderhandelingen. De input van de private sector is daarbij van groot belang. Daarom roept het ministerie het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld op om wensen, kansen en zorgen te delen. Denk bijvoorbeeld aan kansen op het gebied van digitalisering of aan markttoegangsproblemen zoals importbeperkingen, excessieve documentatievereisten, onnodig handelsbeperkende eisen op het gebied van etikettering of discriminatie bij overheidsopdrachten.

 

Uw inbreng kan verzonden worden naar handelsbelemmeringen@minbuza.nl en helpt het ministerie bij het in kaart brengen van en opkomen voor de Nederlandse belangen in Brussel. Ook voor vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via handelsbelemmeringen@minbuza.nl.

 

Handige link:

Landensite EU trade relations with Thailand (europa.eu)

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.