Even kennismaken met Thomas Grosfeld

12-04-2021

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de mensen van VNO-NCW en MKB-Nederland beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Thomas Grosfeld, teammanager economie.

 

Wat doe je als teammanager?

‘Het gaat om goed inhoudelijk werk doen in het belang van het bedrijfsleven. Daar help ik de specialisten in mijn team bij. Door de samenhang te zien en waar nodig bij te springen als een soort van vliegende keep. Bijvoorbeeld bij het steunpakket. Bij VNO-NCW en MKB-Nederland heb ik me altijd met innovatie en industriebeleid beziggehouden. Nu zit ik in een bredere rol. Een enorme diversiteit aan onderwerpen, van de toekomst van de winstbelasting tot een handelsmissie naar India. De rode draad is het concurrentievermogen van ons bedrijfsleven versterken.’

 

Wat is je achtergrond?

‘Ik heb economie gestudeerd in Rotterdam en daarna bij het ministerie van EZ gewerkt aan het innovatiebeleid. In de tijd van Balkenende ging ik naar het Innovatieplatform, een publiek-private samenwerking die voorstellen deed om het Nederlandse innovatievermogen te versterken. Na nog een periode bij EZ kwam ik bij NXP, de halfgeleidertak die Philips net had verkocht. Ook tijdens de crisis, een boeiende tijd. Nu zit ik ruim tien jaar bij VNO-NCW en MKB-Nederland. Het is leuk om hier de belangen van het bedrijfsleven te behartigen.’

 

Waar ben je trots op?

‘Op het topsectorenbeleid, dat inzet op de sterke punten van Nederland. Daaraan heb ik meegewerkt en dat staat nog steeds. En we zijn erin geslaagd om de tegenstelling tussen wetenschap en bedrijfsleven te overbruggen. Zo werken we goed samen met onder meer de KNAW, het genootschap van wetenschappers. Daar zijn collega’s in Europa jaloers op. Ik heb ook meegeschreven aan de nieuwe koers waarin VNO-NCW en MKB-Nederland zich richten op brede welvaart. Zowel de totstandkoming van het stuk als de richting en aanpak die we voorstaan spreken me aan.’

 

Wat staat er vandaag op de agenda?

‘Vandaag (9 april) ga ik leden voorlichten over wat het betekent dat Duitsland, onze grootste handelspartner, Nederland heeft aangewezen als hoogincidentiegebied (groot risico op corona). Welke stappen moeten ze zetten om naar Duitsland te kunnen reizen? Vanmiddag wordt ook bekend of het Groeifonds het investeringsvoorstel voor AI (kunstmatige intelligentie) honoreert, waarbij we betrokken zijn geweest. Met een nieuw kabinet in wording en corona zijn het bijzondere tijden, waarin we veel voor onze leden kunnen betekenen.’

 

Wat wil je nog bereiken?

‘Een stevige link leggen tussen innovatie en internationalisering. Met innovatie bedenken we onze toekomstige exportproducten. Daarbij moeten we het belang van internationaal ondernemerschap goed voor het voetlicht brengen. Nederland verdient zijn brood in het buitenland. Dat gaat niet vanzelf: de coronacrisis liet zien dat waardeketens kwetsbaar zijn en zet een prijs op globalisering. Daar komt een reactie op. We zullen fors moeten inzetten op internationaal ondernemen om onze positie te handhaven en uit te bouwen. Ook moeten we samen met het kabinet een herstelplan vormgeven. Daarvoor hebben we aanzetten geleverd in de Ondernemersagenda.’