Even kennismaken met… Tomas Arons

12-02-2024

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de medewerkers van VNO-NCW en MKB-Nederland beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Tomas Arons, sinds 1 februari beleidssecretaris ondernemingsrecht en corporate governance.

 

Wie is Tomas Arons?

‘Ik begon met een economiestudie en in mijn tweede jaar ben ik er rechten bij gaan doen. Na mijn promotie in het recht werd ik universitair docent. Tegenwoordig ben ik twee dagen per week hoogleraar financieel recht en collectief verhaalsrecht aan de Universiteit Utrecht. De overige drie dagen was ik als juridisch adviseur verbonden aan de Vereniging van Effectenbezitters. Met mijn overstap naar VNO-NCW als beleidssecretaris ondernemingsrecht en corporate governance zal ik meer beleidsmatig bezig zijn.

 

Hoe is het om wetenschap en het werk voor een ondernemingsorganisatie te combineren?

‘Het versterkt elkaar. De kennis die ik opdoe in academische kring en de discussies die daar spelen, kan ik vertalen naar een meer praktisch niveau, naar het beleid. Andersom hoor ik hier tegen welke problemen bedrijven aanlopen in de praktijk. Die input neem ik weer mee naar de universiteit.’

 

Waar ga je je zoal mee bezighouden?

‘Het demissionaire kabinet heeft een voorstel gedaan voor vernieuwing van het corporate governance stelsel, waaronder de Corporate Governance Code. Er komt ook een nieuwe monitoringcommissie, die toezicht houdt op de naleving. Beursgenoteerde bedrijven zijn van groot belang voor onze economie. In de code gaat het om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in beursvennootschappen. Denk bijvoorbeeld aan de taken van en de verhouding tussen aandeelhouders, bestuur en raad van commissarissen.

Ondernemingsrecht is breder, dat ziet op álle ondernemingsvormen in Nederland. Flexibiliteit is hier van belang. Een goede stap is het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor privaatrechtelijke rechtspersonen om hun algemene vergaderingen volledig digitaal te houden. Dit is uit nood geboren tijdens de coronapandemie, toen er geen fysieke vergaderingen konden plaatsvinden. Het is handig dat deze optie nu permanent wordt, omdat leden en aandeelhouders over de hele wereld dan plaatsonafhankelijk kunnen deelnemen.

Ook de mogelijkheid om digitaal bv’s op te richten – wat sinds 1 januari kan – heeft voordelen voor ondernemers. Het is eenvoudiger, sneller en werkt kostenbesparend. Bovendien wordt grensoverschrijdend ondernemen gemakkelijker.’ 

 

Wat wil je bereiken?

‘Ik hoop eraan bij te dragen dat het recht een ruime juridische mal biedt aan alle verschillende ondernemingsvormen in ons land. Een flexibel ondernemingsrecht is onderdeel van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat.’