Caroline van de Pol: ‘Gemeente moet meer oog hebben voor ondernemer’

12-02-2018

Vier jaar geleden interviewde Forum kandidaten voor de gemeenteraad over hun plannen. Nu de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart dichterbij komen, zijn we nieuwsgierig: hoe is het ze eigenlijk vergaan? Vandaag deel 3: Caroline van de Pol, VVD-wethouder in Koggenland.

 

Wethouder? Ondernemer Caroline van de Pol ging vier jaar geleden toch op voor de gemeenteraad van Koggenland? Klopt en dat was ze ook tot ze in april 2014 door haar partij werd gevraagd wethouder in de Noord-Hollandse gemeente. ‘Natuurlijk zei ik ja toen de VVD-fractie me vroeg. Wethouder ben je maar eens in je leven. Ik heb een leuke portefeuille die bij me past: Financiën, Economische en Sociale Zaken en Sport en Recreatie.' Haar onderneming bestaat nog steeds, maar de zaken worden voornamelijk gerund door haar zoon. 'Daar heb ik geen tijd meer voor. Ik werk nu 90 procent als wethouder en 10 procent als ondernemer.'

 

Wat stond er 4 jaar geleden op de verlanglijst van Caroline van de Pol voor ondernemers?

 

    • Meer aandacht voor de gemeentelijke economie
    • Ondernemersvriendelijk reclamebeleid

 

Lees ook het interview met Paul Eigenhuijsen: ondernemer en raadslid in NijmegenMeer aandacht voor ondernemers in gemeentepolitiek

Een zakelijker manier van denken, dat had de gemeentepolitiek hard nodig vond Van de Pol vier jaar geleden. ‘Een ondernemer redeneert toch anders dan iemand met een ambtelijke achtergrond. Ik denk dat ik met mijn ervaring om voor eigen rekening en eigen risico te ondernemen, de balans in de raad de goede kant kan laten uitslaan.’ En als wethouder heeft ze wel kans gezien om daar meer aandacht voor te krijgen. 'Ik heb me met name ingezet voor het bedrijfsleven. De gemeente heeft een ondernemersspreekuur opgericht. Daar kan de  ondernemer met zijn plannen terecht bij een multidisciplinair team, bij mensen van  bijvoorbeeld Milieu, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Er is een startersloket van de grond gekomen, de zondagopening is een feit geworden. Apetrots ben ik op het project glasvezel dat van start gaat. Snel internet voor al onze inwoners en bedrijven, ook in het buitengebied. In september gaat de eerste schop de grond in. In het buitengebied wonen vooral agrariërs. Sommige van hen hebben een winkel aan huis. Als er gepind moet worden, stoppen de kinderen even met gamen of huiswerk maken. Dat kan echt niet. Snel internet is nodig voor de economische bedrijvigheid. En onmisbaar als je gaat studeren.'

 

Streekomroep WEEFF interviewde Caroline van de Pol. Kijk maar

 

 

Wie is Caroline van de Pol?Vier jaar geleden ging ondernemer (Apollo Groepsreizen) Caroline van de Pol (55) vol goede moed de gemeenteraad in voor de VVD Koggenland. Maar werd al snel wethouder in de gemeente. Van de Pol is lijsttrekker bij de komende verkiezingen en staat nummer 1 op de kieslijst van de VVD Koggenland. Haar partij heeft nu 4 zetels in de gemeenteraad.

Stroperigheid besluitvorming = kwelling voor ondernemers

Het 'hoofdpijndossier' Distriport van vier jaar terug, waarbij een nieuw bedrijventerrein maar niet van de grond kwam, is ondertussen bijna gesloten. 'Jammer, nu gaat de economische bedrijvigheid naar andere terreinen. Misschien dat het bestemmingsplan wordt veranderd in 'agrarisch'.  We zullen het zien.' De traagheid en stroperigheid van procedures is iets waar Van de Pol als ondernemer niet goed tegen kan. 'De hoepel waar onze ondernemers doorheen moeten, of het nou gaat om het verkrijgen van bouwvergunningen of goedkeuring voor plannen voor vrijkomende agrarische bebouwing, die hoepels moeten breder worden en lager worden geplaatst.  We horen als gemeente niet te zeggen dat iets níet kan, maar samen met inwoners en ondernemers te bespreken hoe het dan wel lukt. De handhaver moet adviseur worden. Meedenken met een plan. En als iets echt niet kan, dan moet je ook duidelijk 'nee' zeggen. Zo voorkom je dat de ondernemer van het naar kastje naar de muur wordt gestuurd.'

Waar ondernemers op inzetten bij de verkiezingen voor de gemeenteraad?Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2018 is te lezen waar VNO-NCW en MKB-Nederland zich sterk voor maken, zoals onderscheidende regionale economische agenda's, bruisende binnensteden en vitale kernen waarin bedrijvigheid de ruimte krijgt. Samenwerking tussen gemeente en het bedrijfsleven, ondernemers onderling én tussen gemeenten in een regio is daarbij onmisbaar.