Dan maar een vrouwenquotum?

10-09-2015

Het wil nog niet opschieten met vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Geen bedrijf lijkt het streefcijfer van 30 procent vrouwen in raden van commissarissen en bestuur te halen. Komt er nu toch een quotum?

Anja Kanters / Donker Groen / Sneek

'Gewoon geduld hebben'

'Ik ben absoluut niet voor een quotum. Wanneer de overheid zo'n verplichting oplegt, moet er ook gecontroleerd worden. Het idee alleen al. Nee, ik geloof veel meer in een stimulerend initiatief zoals de topvrouwen-database. Laten we daar vooral mee doorgaan.'

'Bovendien ontstaan er misschien wel excuustruzen als bedrijven verplicht worden. Het gevaar is dan dat missers breed uitgemeten worden en dat doet de zaak al helemaal geen goed. Soms is een man gewoon de betere kandidaat en dan moet je een bedrijf niet verplichten tot het kiezen voor een vrouw.'

'Ik geloof best dat het langzaam gaat, maar wie bepaalt de snelheid? Een stapje terug kan het begin van een aanloop zijn. Bovendien vraag ik me af wat er achter de nieuwe cijfers zit. Is het jongere potentieel dat nog onderweg is ook meegenomen? Als vrouwen aan het warmdraaien zijn – en dat zijn ze! – moeten we gewoon geduld hebben.'

 

Maarten van Randeraat / Granuband / Amsterdam

'In afdwingen zie ik niets'

'Ik heb graag vrouwen in mijn bedrijf. Dat is goed voor het evenwicht. Mijn manager inzameling is een vrouw bijvoorbeeld. Dat werkt prima. Ik moet zeggen – dat is een bijkomend voordeel in een mannenbedrijf als het mijne – de kerels hier gedragen zich tenminste ook een beetje als er een vrouw bij is.'

'Ik geloof er niets van dat ondernemers er per se op uit zijn alleen mannen aan te nemen. Dat doe ik ook niet. Al is 80 procent van de mensen die ik aanneem vrouw, prima. Dat zal me een rotzorg zijn. Het gaat om de prestatie die geleverd wordt. Zo denk ik niet alleen hoor,'

'Dus afdwingen? Nee, daar zie ik niets in. De overheid is al genoeg bezig om van alles en nog wat aan ondernemers op te leggen. Je kunt zoiets niet forceren. En dat is ook nergens voor nodig, Kwaliteit bewijst zich. Als een vrouw goed is, wordt ze gerust aangenomen.'

 

Manon Janssen / Ecorys / Rotterdam

'Mag geen doel op zich zijn'

'Op de lange termijn is een quotum niet de juiste manier, maar om zaken te versnellen wellicht wel. Je zou wel van tevoren duidelijk moeten hebben waarom het zonder quotum niet zou lukken. Want een target zonder plan werkt niet. Het moet een hulpmiddel zijn, geen doel op zich.'

'Vroeger heb ik zelf weleens een aanbod geweigerd omdat ik dacht dat ik alleen werd gevraagd omdat ik een vrouw ben. Maar nu ben ik daar milder over gaan denken. Diversiteit is belangrijk in teams en dat je een bepaalde blik meebrengt vanuit jouw ervaring, is welkom.'

'Een goede commissaris in de raad van een bedrijf, moet zelf voldoende ervaring hebben om goed advies te geven, en idealiter lange tijd zelf actief in het bedrijfsleven staan. Dat brengt dus wel veel werk met zich mee. Maar dat kunnen vrouwen natuurlijk net zo goed als mannen.'

Dit artikel komt uit de print Forum