Een nieuw kabinet, en nu? Dit willen ondernemers geregeld zien

03-07-2024

Nu het er is: wat verwachten ondernemers van het nieuwe kabinet? Moet er een nieuw ministerie bijkomen? En wat zou in elk geval met gezwinde spoed moeten worden opgepakt? Want ja, wie weet hoelang dit kabinet zit.

 

Rob Banken | Banken Champignons | Wijchen

 

'Doe nu echt iets aan regeldruk' 

'Het nieuwe kabinet zal de middenweg moeten vinden, net als in een relatie. De kiezer heeft rechts gekozen, maar je ziet nu al dat de grootste extremen worden afgezwakt. Met al die onervaren mensen zal het sowieso een hele kluif worden. Een belangrijke opgave wordt in mijn ogen het verminderen van de zorgkosten. Die rijzen de pan uit. Het moet echt anders. Met aandacht voor een gezond eetpatroon, waarvan champignons natuurlijk deel uitmaken. Op het terrein van migratie moet niet het belang van arbeids- en kennismigranten worden vergeten. En ja, de regeldruk, daar moet nu echt iets aan gebeuren. Ik heb voor de regelgeving speciaal mensen in dienst, dat zou niet moeten hoeven. Een nieuw ministerie vind ik niet nodig. Lijkt me ook moeilijk te rijmen met de bezuiniging op het ambtenarenapparaat.'

 

Kouros Falahi Firouzi | Newstyle Sportscholen | Utrecht 

 

'Help mkb met kapitaal'  

'Een apart ministerie hoeft van mij niet, maar ik hoop wel dat het kabinet meer focust op het midden- en kleinbedrijf. Dat is immers de ruggengraat van de economie. Het mkb moet om te beginnen meer toegang krijgen tot kapitaal. Veel bedrijven kampen nog met een schuldenlast van de coronaperiode. Het zou prettig zijn als voor deze bedrijven een verlossend antwoord komt. Verder zou ik willen dat het nieuwe kabinet de btw-verhoging voor onder meer sportscholen terugdraait. Die worden zo minder toegankelijk voor mensen die het financieel al moeilijk hebben. En dat leidt uiteindelijk tot een verdere stijging van de zorgkosten omdat mensen minder bewegen. Nu inzetten op een tijdelijk gewin door meer btw-inkomsten binnen te halen, leidt op termijn tot een heel dure rekening voor allen.'

 

 Vivien L'Ortye | L'Ortye Transport en Milieu | Hoensbroek  

 

'Wees realistisch duurzaam'

'Ik hoop in elk geval dat het kabinet de vier jaar volhoudt, want dan hebben we stabiliteit en weten we als ondernemers waar we aan toe zijn. De opgave om 900.000 woningen te bouwen raakt ons bedrijf zakelijk. We moeten naar circulair en duurzaam bouwen, maar daar is wel een realistische blik voor nodig. We gaan primaire grondstoffen nog een lange tijd nodig hebben. Voor beton heb je zand en grind nodig, en die worden in Nederland steeds schaarser vanwege aflopende projecten. Daarnaast ben ik benieuwd hoe het met stikstof verdergaat. We hebben onszelf in het verleden klemgezet met te veel kleine natuurgebieden. Maar of Brussel daar gevoelig voor is? En netcongestie, daar lopen we tegenaan. Ik wil graag investeren in elektrische apparatuur en voertuigen, maar dan moet die stroom er wel zijn.' 

 

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.