Hou op: zzp'ers zijn geen mislukte werknemers!

08-10-2015
  • Overheid is te negatief over zzp'er
  • Zzp'ers zijn in de eerste plaats ondernemers

Het voor eigen rekening en risico aan de slag gaan. Dát is wat ondernemers kenmerkt. En over dat kenmerk beschikken ook zzp'ers. Zij zijn als ondernemers een bron van economische dynamiek en groei. Dus zouden we zelfstandigen zonder personeel moeten koesteren, te meer omdat de Nederlandse samenleving door hen steeds ondernemender wordt. Maar het zzp-schap wordt ten onrechte soms vergeleken met het werknemerschap. Zo blijkt ook uit een recent ambtelijk beleidsrapport en de kabinetsbrief over zzp'ers.

De vergelijking tussen zzp'ers en werknemers is onjuist. Dat geldt ook voor de negatieve toon in die vergelijking. De opkomst van zzp'ers holt het werknemerschap en de sociale arrangementen voor werknemers niet uit, zoals wel wordt beweerd. Ook kun je niet stellen dat de keuze voor het zzp-schap wordt aangedreven door verschillen in fiscale en sociale behandeling van zzp'ers en werknemers. Die verschillen zijn er omdát ondernemerschap iets anders is dan werknemerschap. Zij zijn nodig omdat de ondernemer meer zaken voor zijn eigen risico neemt. De andere fiscale behandeling is dus niet de diepere reden van de toename aan zzp'ers.

Het zzp-schap voorziet in een toenemende behoefte van mensen om in vrijheid en onafhankelijkheid werkzaam te zijn, en in de behoefte aan flexibiliteit bij opdrachtgevers. Als beide partijen daar tevreden mee zijn, dan is het onmogelijk om deze keuze als negatief te kwalificeren. Bovendien heeft de overgrote meerderheid van de zzp'ers nadrukkelijk een voorkeur voor het ondernemerschap. We moeten dus ophouden met zzp'ers af te schilderen als mislukte werknemers. Het zijn flexibele ondernemers waar Nederland trots op mag zijn.

Dit artikel komt uit de print Forum