Kabinet moet bouw nog even respijt geven

11-06-2015

Het gaat weer beter met de economie en (daardoor) ook met de bouw. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. De bouw gerelateerde sectoren zijn het sterkst getroffen door de recessie. Het recent ingezette herstel in de verloopt bovendien nog langzaam en is broos. De plannen van het kabinet om het btw-tarief vanaf 1 juli voor verbouwingen en renovatie weer omhoog te trekken van 6 naar 21 procent, komen dan ook te vroeg.

Voor het eerst sinds 2008 zijn er meer bouwondernemers die verwachten hun personeelssterkte uit te breiden dan ondernemers die verwachten in te krimpen. Eindelijk, want de sector komt van ontzettend ver. Zo bedroeg de totale werkgelegenheid in de bouw in 2008 nog 481.000 arbeidsjaren. Voor 2015 liggen de verwachtingen op 406.000 arbeidsjaren. Dus nog altijd een kleine 20 procent onder het niveau van 2008.

De (tijdelijke) verlaging van het btw-tarief naar 6 procent voor verbouwingen en renovatie van bestaande woningen heeft de bouwproductie in dit marktsegment de afgelopen jaren een flinke en welkome impuls gegeven. Maar de groeiachterstand van de bouw is ten opzichte van de totale economie maar amper ingelopen. Daarnaast is het ingezette herstel nog zeer kwetsbaar. Zo stijgt de bouwproductie weliswaar, maar blijft de omzet daar nog bij achter. Dit betekent dat de druk op de prijzen onverminderd hoog is en de financiële positie van ondernemers kwetsbaar.

Het omhoog brengen van de btw met 15 procentpunten is dus op dit moment nog prematuur. Door het lage btw-tarief met bijvoorbeeld een jaar te verlengen, kan het herstel zich ontwikkelen naar een meer robuust en stabiel punt. Dit is ook met het oog op de toekomst een zinvolle maatregel. Gezien de vraag naar nieuwbouw die in veel gebieden zal ontstaan, raakt de bouwsector zo niet de noodzakelijke kennis en capaciteit kwijt.