Wat kunnen bedrijven verwachten van Gert-Jan Segers (ChristenUnie)?

18-02-2021

Beste Gert-Jan Segers, Voor de tweede keer mag je aan het roer van de ChristenUnie de Tweede Kamerverkiezingen in. Jouw maiden voyage bracht de partij in de regering. Jullie verkiezingsprogramma biedt een breed palet en ook voor ondernemers heeft de ChristenUnie een en ander in het vat. Daar zitten goede dingen bij. En ook minder goede.

 

We weten dat het regeren niet meeviel. Je moest 'af en toe meloenen doorslikken' en aanvankelijk wilden jullie alleen nog regeren als er een christelijke meerderheid is. Maar de compromisbereidheid lijkt weer terug en er zit veel goeds in jullie verkiezingsprogramma dat het bedrijfsleven, de economie en de welvaart verder kan helpen. Daarbij is het een echt ChristenUnie-program. Er wordt een groot beroep gedaan op solidariteit en moraliteit. Vooral als het gaat om belastingen en hulp aan van allerlei achterstandsgroepen. Het klinkt ook vertrouwd en dat is best fijn. De ChristenUnie is een partij met principes en weinig verrassingen en ook daar is het bedrijfsleven vaak wel gelukkig mee. Niets zo vervelend als vage en wispelturige politici, die een goede investering een jaar later alweer kunnen veranderen in een molensteen door bijvoorbeeld subsidie- of belastingregels voortdurend te wijzigen.

 

Bekijk hier een uitzending van Op1 waarin Gert-Jan Segers vooruitblik op de verkiezingen

 

We hebben jullie plannen voor de komende vier jaar eens goed doorgelezen. Er staan mooie dingen in. Bijvoorbeeld het pleidooi voor een vernieuwend industrie- en innovatiebeleid, dat sterk voortbouwt op succesvolle Nederlandse initiatieven en een sterk EU-beleid. Jullie willen 50 miljard euro investeren, onder andere 10 miljard in opbouw van de digitale economie en 15 miljard in klimaat en schone energievoorziening. Vraag blijft wel: waar komt dat geld vandaan? Waar wordt op bezuinigd of komt het helemaal uit belastingverhogingen? En we zijn plannen tegengekomen waarvan het goed lijkt om daar nog eens over na te denken. Zijn multinationals nu echt allemaal de bron van het kwaad, of zijn het bepaalde multinationals? Wij hebben drie goede voornemens en drie minder goede uit het ChristenUnie-program gelicht.

Vier goede plannen van de ChristenUnie

 

#1 Aandacht voor digitale criminaliteit

Criminaliteit is al lang niet meer het domein van de man-met-pet-en-masker, die 's avonds via het raam je huis binnen sluipt en de kluis kraakt. Steeds vaker worden bedrijven slachtoffer van cybercriminelen die gegevens stelen of het bedrijf digitaal op slot zetten. Volgens het CBS daalt de traditionele misdaad, maar stijgt de digitale pendant. Het is goed dat de ChristenUnie meer wil investeren in de kennis en capaciteit bij de politie om daar iets aan te doen. Niet alleen in het oplossen van zaken, die door het wereldwijde web de landsgrenzen overstijgen. Maar ook in kennis om signalen vroegtijdig te herkennen. Zodat ondernemers die iets vreemds merken, bij de balie van het politiebureau (of aan de telefoon) al gericht geholpen kunnen worden. Daar schort het nog wel eens aan, merken zij. Want ondernemers die te maken hebben met cybercrime, verliezen meer dan alleen tijd. De schade kan een bedrijf naar de rand van de afgrond brengen.

 

#2 Trek de woningcrisis los

Huizenprijzen die stijgen, gemeenten waar op sommige plekken geen betaalbare woningen te vinden zijn. Goed dat de ChristenUnie dat wil aanpakken door de doorstroming te verbeteren, ook een van de speerpunten voor ondernemers. Het ouderenbouwfonds dat jullie voorstellen is een interessant idee. Door te bouwen (of te verbouwen) speciaal voor ouderen, kan rekening gehouden worden met de wensen en noden van een steeds groter deel van de bevolking. Want verhuizen is niet alleen fijn voor mensen die in een huis wonen dat niet optimaal voor hen is. En ook niet alleen voor de bouwsector. In het kielzog van een verhuizing profiteren ook tapijtwinkels, meubelzaken, verhuisbedrijven, interieurwinkels en wit- en bruingoedbedrijven. Zelfs de zorg kan meeprofiteren als ouderen zo langer zelfstandig kunnen wonen, al dan niet gesteund door domotica en andere digitale hulp. Met elke in doorstroming geïnvesteerde euro krijg je waar voor je geld. Maar alleen bouwen voor ouderen is niet voldoende. We hebben ook nog een miljoen extra (toekomstbestendige) woningen in 2035 nodig. Hebben jullie daar ook aandacht voor? Wij denken dat daar centrale planning van grote bouwlocaties voor nodig is, een woningbouwfonds voor voorinvesteringen en stapsgewijze verlaging van de verhuurdersheffing in combinatie met prestatieafspraken voor de bouw van middenprijs huurwoningen.

 

#3 Beroepsonderwijs versterken met bedrijfsleven

Je schrijft in het verkiezingsprogramma dat het vmbo en het mbo worden versterkt, samenwerking met bedrijfsleven wordt gezocht door middel van een stagepact. Het is heel goed dat de ChristenUnie oog heeft voor het verdienvermogen van de toekomst. Er staan zoveel veranderingen op stapel, zowel maatschappelijk (verduurzaming) als technologisch (digitalisering) dat beroepsonderwijs flexibel en marktgericht moet zijn. Daarbij gaan technische ontwikkelingen heel snel. Onderwijsinstellingen kunnen en moeten dat niet in hun eigen bubbel uitzoeken. Het bedrijfsleven, dat al veel doet in het onderwijs, is een uitgelezen partner voor het beroepsonderwijs bij het ontwikkelen van lesprogramma’s en kwalificatienormen. Een puntje om over na te denken is het afsluiten van een stagepact tussen onderwijs en bedrijfsleven. Op zich heel goed natuurlijk, het bedrijfsleven wil daar ook van harte aan mee werken, maar is dat nu wel het belangrijkste doel om je op te concentreren? Lost dat niet eerder een probleem van de scholen op in plaats van dat het de inhoudelijke aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt beter maakt? De beste ervaring die je kunt opdoen, is als stage en onderwijs goed op elkaar aansluiten en voorbereiden op de praktijk buiten de schoolmuren.

 

#4 Een eerlijker belastingregime

Een belastingparadijs is Nederland niet, maar het is inmiddels wel heel comfortabel om hier met je bedrijf 'aan te leggen'. Dat heeft geleid tot uitwassen als brievenbusfirma's die alleen in Nederland zijn om onduidelijke geldstromen over de aardbol te sluizen en tot constructies waarbij beleid dat eigenlijk bedoeld is voor royalty's of een eerlijke belastingheffing, wordt gebruikt om bewust de fiscus in Nederland of het buitenland op een dwaalspoor te brengen. Eerlijk gezegd vinden ondernemers dat ook geen goed plan. In jullie verkiezingsprogramma staat hier nog over: 'Deze handelwijze voedt en versterkt het cynisme en wantrouwen onder veel burgers. Grote bedrijven zijn belangrijk, maar het fiscaal spijbelen door met name private equity, hedgefondsen en grenzeloze platforms moet stoppen.' Daar heb je wel een punt. Nu moet Nederland op het fiscale vlak wel concurrerend blijven. Dat kan ook zonder dat we een doorstroomhuis zijn voor kapitaal dat nergens bijdraagt met afdracht van belastingen maar deze met fiscaal trapezewerk ontwijkt. Over die belastingpositie wil het Nederlandse bedrijfsleven transparant zijn en ontwikkelt daarvoor een Tax Governance Code. Daar kan jij je ook vast wel in vinden. Net als ons plan om de (grondslag van de) winstbelasting internationaal te harmoniseren om zo belastingontwijking tegen te gaan. Inclusief toepassing op de digitale economie.

 

Het artikel gaat verder na de foto. 

Regeren viel niet altijd mee voor de ChristenUnie. Soms was het 'meloenen doorslikken'. Misschien dat Gert-Jan Segers daarom aanvankelijk wat terughoudend was over regeren zonder christelijke meerderheid?
Regeren viel niet altijd mee voor de ChristenUnie. Soms was het 'meloenen doorslikken'. Misschien dat Gert-Jan Segers daarom aanvankelijk wat terughoudend was over regeren zonder christelijke meerderheid?
Foto: Kjell Schipper

Drie dingen die minder goed kunnen uitpakken als ze klinken

 

#1 Vrije vestiging aan banden

Misschien moet je nog eens goed nadenken over de plannen om het recht om in de EU te werken waar je wilt, in te perken. Ik neem aan dat je bedoelt dat niet iedereen naar Nederland mag komen om te werken, of geldt dat ook andersom? Je kunt ervan uitgaan dat zo'n reactie zeker zal komen. Maar jullie weten toch ook dat Nederland buitenlandse werknemers hard nodig heeft? Voor onze wetenschap en onze hightechbedrijven moeten we toptalent binnen de grenzen kunnen halen. Aan de basis van de arbeidsmarkt doen buitenlandse werknemers werk dat vitaal is voor Nederland. Als je uitbuiting wilt stoppen, moet je niet de open grenzen afschaffen. Een aanzienlijk aantal bedrijven met vestigingen of klanten in het buitenland is juist competitief omdat ze hun personeel in de hele EU in kunnen zetten.

Wie is Gert-Jan Segers?Journalist (EO), zendeling (Egypte), romanschrijver en directeur (Groen van Prinsterer Stichting): Gert-Jan Segers (51) – lijsttrekker voor de ChristenUnie – heeft een opmerkelijke carrière achter de rug. Hij studeerde politicologie in Leiden en was al snel betrokken bij ‘de echte politiek’ als medewerker bij de fractie van de RPF. Toch duurde het nog tot 2012 voor hij zelf in de Tweede Kamer belandde. Aanvankelijk als Kamerlid en sinds 2015 als fractievoorzitter. Als lijsttrekker staat hij voor het programma ‘Kiezen voor wat echt telt’ en blijkt hij een goed gevoel voor humor te bezitten. Kijk maar.

#2 Wetten voor maximum flexwerk

De groei van flex-banen is doorgeschoten, stellen jullie. Dat is een goed punt waar de komende jaren zeker aandacht voor moet komen. De manier waarop je die trend wil keren is wel erg top down opgeschreven: reguleren, verbieden en normeren. Uitzendwerk wordt wat jou betreft alleen nog toegestaan bij tijdelijk werk. Dit wordt wettelijk vastgelegd. Maar wat is tijdelijk werk? Is seizoenswerk tijdelijk werk? Een project dat misschien een jaar duur, misschien anderhalf? Bedrijven moeten een verhouding hebben van 80 procent vast en 20 procent flex, schrijven jullie. Zo'n vaste verdeling in een wet vastleggen, kan toch helemaal niet? Levert dit geen enorme berg regels op met allerlei uitzonderingen? Wat doen jullie met bedrijven die heel sterk fluctueren, zoals in de evenementensector, waar ingehuurde flexwerkers en zzp'ers ook vaak hun eigen specialisme hebben? En wie moet dat gaan handhaven? De groei van flex is er natuurlijk niet zomaar. Bedrijven willen wendbaar zijn. Vast is nog steeds heel vast. Je wil feitelijk dat de inzet van flex net zo duur wordt als vast. Maar is het probleem juist dat vast eigenlijk te duur is. Moet er niet veel eerder iets gedaan worden aan de werkgeverskosten van een werknemer in loondienst? Moet het niet aantrekkelijk worden om iemand in dienst te nemen in plaats van uitzendwerk uit de markt prijzen?

 

#3 Omgekeerde bewijslast?

Bedrijven moeten zich houden aan de regels en ze moeten zich netjes houden aan de normen die gelden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat gebeurt niet altijd, toegegeven. Maar de methode van de ChristenUnie om overtreders aan te pakken is wel heel rigoureus: omgekeerde bewijslast voor bedrijven. 'Betrekt een ondernemer grondstoffen of producten uit een sterk verdachte regio, dan kan de overheid eisen dat de ondernemer aantoont dat het bedrijf de toeleveringsketen op orde heeft en er geen sprake is geweest van bijvoorbeeld kinderarbeid.' Bedrijven kunnen beschuldigd worden van overtreding van mvo-normen en dan moeten ze zelf maar met bewijs komen dat het niet zo is. Maar je bent in een rechtstaat toch onschuldig tot het tegendeel bewezen is? Dat kan vast anders. Net als 'we willen dat producten waarvan de productie in strijd is met internationale afspraken op het gebied van mensenrechten, kinderarbeid of milieu uit winkels worden geweerd.' Wie gaat dat bepalen? Ngo's? Dat zijn meer campagneorganisaties dan objectieve keurders. En als het in de keten niet duidelijk is, geldt dan ook de omgekeerde bewijslast voor het gemak? Als je een eerlijke keten wilt, moet je ook een eerlijke rechtsgang willen. Dat betekent dat je pas verwijtbaar fout zit, als daar overtuigend bewijs voor is.

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

 

Verkiezingsprogramma's langs de meetlat van ondernemersIn de aanloop naar de verkiezingen van 17 maart analyseert opinieblad Forum de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die nu een coalitie vormen en de volgens de peilingen andere grootste partijen: VVD, D66, CDA en CU en PvdA, GroenLinks, SP en PVV. Volg de wekelijkse serie via www.vno-ncw.nl/forum