Welk Kamerlid mag van ondernemers een standbeeld krijgen?

10-01-2023

Welke politicus mag dit jaar wel even shinen? En verdient het om dit jaar op het schild gehesen te worden voor haar of zijn inzet voor ondernemers? Forum vroeg brancheverenigingen welke Tweede Kamerleden het afgelopen jaar (bewust of onbewust) oog hadden voor de noden van het bedrijfsleven. Verrassend genoeg zijn dat niet alleen VVD’ers. Wie gaat er nu met ‘de prijs’ naar huis?

 

Anne-Marijke Podt (D66)Anne-Marijke Podt (D66)

Aandacht voor arbeidsmigratie, dat is wat de brancheorganisatie voor uitzendbureaus, ABU, waardeert in Anne-Marijke Podt (D66).’Zij durft ondanks het politieke taboe te zeggen dat arbeidsmigranten keihard nodig zijn’, zegt voorzitter Sieto de Leeuw. ‘Arbeidsmigratie is een gevoelig thema in onze samenleving. Vaak wordt de discussie erover gevoerd op basis van emotie, terwijl het één van de oplossingen is voor de personeelskrapte. Daarom willen wij dat er wordt gedebatteerd op basis van feiten. Dan gaat het om nut en noodzaak én de maatschappelijke lasten van arbeidsmigratie. Wij zijn blij dat Anne-Marijke Podt een ander geluid laat horen in de Kamer.’

 

Jan Klink (VVD)Jan Klink (VVD)

‘Jan Klink is een betrokken volksvertegenwoordiger die zich niet laat meenemen in gemakkelijke opportunistische standpunten’, vindt algemeen directeur van evofenedex Machiel van der Kuijl. ‘Hij is goed op de hoogte is van alle ins en outs van internationale handel en het belang daarvan voor ons land en ons vestigingsklimaat. En Klink weet als geen ander een brug te slaan tussen politiek en bedrijfsleven. Bovendien heeft hij zich ingespannen om het bedrijfsleven te blijven betrekken in de discussies over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. In deze discussies voerden vooral de overheid en ngo’s de boventoon terwijl het toch echt het bedrijfsleven is dat het uiteindelijk moet doen.’

 

Hawre Rahimi (VVD)Hawre Rahimi (VVD)

Hawre Rahimi is voor ons de ‘held’ van 2022’, verklaart Inretail-directeur Jan Meerman. ‘Rahimi zet zich als ondernemer in de Tweede Kamer in voor het bedrijfsleven met specifieke aandacht voor het mkb. Dit blijkt ook uit zijn vele werkbezoeken aan ondernemers uit verschillende branches en zijn aandacht voor problemen rondom regeldruk. Voor de retail zet hij zich in voor de snelle uitrol van de impulsaanpak, een overheidsregeling om winkelgebieden te vernieuwen, en voor een aanpak om samenwerking in de winkelstraat te versterken.’

Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) waardeert de VVD’er. ‘We hebben Hawre Rahimi het afgelopen jaar in gesprekken en tijdens een aantal werkbezoeken leren kennen als gedreven Kamerlid met een hart voor ondernemers’, zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts. ‘Rahimi heeft een luisterend oor voor de uitdagingen waar horecaondernemers tegenaan lopen. Daarnaast heeft hij binnen de fractie een belangrijke stem als het gaat om aandacht voor horecaondernemers. We hopen dat hij zich de komende jaren daarvoor blijft inzetten. Hij heeft zich onder andere ingezet voor het verlengen van terugbetalingstermijn coronaschuld van vijf naar zeven jaar. Ook stond hij mede aan de basis van het extra uitstel van zes maanden voor het startmoment van terugbetaling van die schuld.’

 

Queeny Rajkowski (VVD)Queeny Rajkowski (VVD)

Directeur Lotte de Bruijn van NLDigital maakte zich eind 2021 nog zorgen omdat er zoveel digitale specialisten na de verkiezingen uit de Tweede Kamer verdwenen. ‘Als digitale sector zijn we aangenaam verrast door de nieuwe groep Kamerleden die in 2021 begonnen is’, zegt ze nu. ‘De nieuwe commissie Digitale Zaken en haar leden zorgen voor de structurele aandacht die de digitale transitie van Nederland nodig heeft. Voor ons springt daar één Kamerlid uit. Iemand die met een altijd open blik en met veel werkbezoeken blijk geeft van een grote interesse in de dagelijkse praktijk van digitalisering. Dat is Queeny Rajkowski.’

 

Chris Stoffer (SGP)Chris Stoffer (SGP)

‘Voor ons is Chris Stoffer het beste Tweede Kamerlid van 2022. Hij begrijpt dat zaken in de maritieme sector niet alleen moeten worden gezien als afzonderlijke belangen. Beleidsagenda’s op diverse onderwerpen die de maritieme sector raken, zoals verduurzaming en veiligheidsregels, zijn deels van elkaar afhankelijk. Ook ziet hij het belang van een bloeiende maritieme sector voor het verdienvermogen van Nederland.’ Dat zegt directeur Annet Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR. ‘Stoffer toont niet alleen interesse in het Nederlandse maritieme ondernemerschap, maar hij weet dit ook te koppelen aan de brede welvaart van Nederland, zoals begin december in het commissiedebat Maritiem in de Tweede Kamer. Zo vroeg hij om concrete voorstellen om verduurzaming te stimuleren, aandacht voor de aanpak van piraterij en pleitte hij voor de rol van de overheid als launching customer.’

 

Henri Bontenbal (CDA)Henri Bontenbal (CDA)

Henri Bontenbal zet zich met grote inzet en expertise in om de klimaatagenda te realiseren’, vindt voorzitter Doekle Terpstra van Technieknederland. ‘Hij weet dat duurzame energietechnieken en de technieksector daarbij een cruciale rol spelen. Bontenbal was een van de eersten die inzag dat de hybride warmtepomp een grote bijdrage kan leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de norm bij vervanging van de cv-ketel. Een mijlpaal in de energietransitie.’

 

 

 

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief

Opvallend: politiek lijkt vooral bezig met zichzelfDat dit jaar diverse brancheorganisaties expliciet aangaven dat zij niemand konden aanwijzen omdat er maar weinig contact was met politici of omdat de Kamerleden ‘tandeloos’ leken, is een opvallende uitkomst van de peiling van opinieblad Forum onder brancheorganisaties. De politiek was afgelopen jaar dan ook erg met zichzelf bezig, constateerden zowel dagblad Trouw als het EenVandaag Opiniepanel in hun terugblikken. Er waren Kamerleden die boos weggingen, het kabinet dat een debat verliet, de problemen rond gaswinning, kindertoeslagen en gewiste appjes van de premier om maar wat te noemen. Niettemin werd er op veel gebieden wel goed werk verricht, en dat waarderen ondernemers ook.

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor 2023 volgens ondernemers?In de peiling van opinieblad Forum onder brancheorganisaties werd ook gevraagd naar de belangrijkste thema’s voor dit jaar. Dat zijn volgens:
Evofenedex: de tekorten op de arbeidsmarkt
INretail: Het minimumuurloon. Dat is voortaan gebaseerd op een 36-urige werkweek. Om hetzelfde te verdienen, hoef je minder te werken dan voorheen. Dat is een negatieve arbeidsprikkel en kostenverhogend voor de ondernemer.
NLDigital: de implementatie van de nieuwe Netwerk en Informatiebeveiliging Richtlijn vanuit de EU. Die richtlijn moet de cyberveiligheid van alle bedrijven vergroten. Veel meer leveranciers van hard- en software vallen voortaan onder zwaardere regelgeving. En er zullen nieuwe cybersecurityeisen voor individuele digitale producten worden opgelegd. De impact van deze richtlijn zou weleens net zo ingrijpend kunnen zijn als die van de AVG.
Technieknederland: de Koolmonoxidewet. De wet is nog nauwelijks bekend, maar gaat alle huishoudens in Nederland raken. Een van de gevolgen is dat het vanaf 1 april 2023 verplicht is dat een cv-ketel door een gecertificeerd bedrijf is gekeurd.
Koninklijke Horeca Nederland: de uitwerking van de kabinetsplannen voor het verder terugdringen van flexibiliteit in arbeidsverhoudingen. Een zekere mate van flexibiliteit moet behouden blijven voor de horeca en dat kan best op zo’n manier dat er ook bestaanszekerheid is voor werknemers. 

Van welke Kamerleden verwachten ondernemers in 2023?

    • Evofenedex: Marijke van Beukering (D66). Zij heeft een verfrissende kijk op het debat rondom de oplopende tekorten op de arbeidsmarkt en dus ook in de logistiek en handel. Zo wil ze zo snel mogelijk een onbelaste meerurenbonus mogelijk maken voor mensen die extra willen werken. Inretail: Kiki Hagen (D66). Zij spant zich in voor circulair textiel en duurzame kleding met diverse moties in de Tweede Kamer om hergebruik te stimuleren.
    • NLDigital: ‘Wij verwachten van de gehele commissie Digitale Zaken de aandacht die dit onderwerp vereist.’
    • Technieknederland: Zohair El Yassini (VVD). ‘Hij weet als geen ander wat er speelt in het mbo. Wij hopen dat hij zich blijft inzetten voor een intensivering van de relatie tussen onderwijs en het technisch bedrijfsleven en voor het overnemen van de adviezen van de Taskforce Doelmatigheid (Commissie Asscher).’
    • Koninklijke Horeca Nederland: ‘We kunnen geen concrete naam geven, maar wel een concrete wens: dat het belang van ondernemerschap weer echt mee gaat spelen en wordt mee gewogen in de Tweede Kamer. Het is jammer dat er bijna geen Kamerleden zijn die horeca-ervaring hebben, of op z’n minst weten hoe het is om te ondernemen.’