'Zet in op vergroening gebouwen'

20-12-2012

Een handreiking aan de bouwsector om ook in Nederland serieus werk te maken van de vergroening van gebouwen. Zo betitelt de branchevereniging van groenvoorzieners VHG het rapport Technische eigenschappen van groene daken dat deze maand is gepresenteerd.

In het rapport zet de TU Eindhoven de voordelen van groene daken en gevels op een rij in voor de bouwwereld toegankelijke bewoordingen. Het rapport biedt onder meer handvatten om eenvoudiger de besparingen te berekenen van dergelijke daken en gevels in de exploitatiekosten van gebouwen. De branchevereniging van ondernemers in het groen, VHG, hoopt op die manier de bouwwereld te stimuleren om meer groene daken en gevels toe te passen. Want volgens de organisatie bieden deze legio voordelen.

Het rapport laat zien dat vegetatiedaken en -gevels helpen om in geval van heftige neerslag het water te bufferen en vertraagd af te voeren. Het brengt verder in beeld dat groene daken en gevels goed zijn voor het energiegebruik van gebouwen. Groene daken zorgen daarnaast voor een langere levensduur van de dakbedekking, een betere luchtkwaliteit, een grotere biodiversiteit en een verminderde opwarming van de stedelijke omgeving.

www.vhg.org

Dit artikel komt uit de print Forum