Zo zou de Miljoenennota van de private sector eruit zien

09-09-2021

Hij komt er weer aan: de Miljoenennota. Altijd interessant zo’n inkijkje in de Rijksbegroting. Maar hoe verhouden de miljarden uit de overheidsbegroting zich eigenlijk tot de miljarden die in het bedrijfsleven rond gaan?

 

Als straks het koffertje van Wopke Hoekstra opengaat op Prinsjesdag, buitelen de miljoenen of beter gezegd de miljarden eruit. Veel geld, opgebracht door burgers en bedrijven, en hopelijk goed besteed. Toch is de overheid ook weer niet zó groot als je kijkt naar wat het bedrijfsleven in een normaal jaar (we nemen hier 2019) omzet. Een omzet waarvan niet alleen de salarissen en premies van zo’n 5,7 miljoen werknemers werden betaald, maar waarmee ook fors werd geïnvesteerd, onderzoek en ontwikkeling werd gefinancierd en waarover natuurlijk ook nog belasting werd betaald.   

 

Dit kwam er in 2019 binnen bij de overheid…

> Belastingen
> Accijnzen
> Premies
> Overig

 

...en hier ging het geld naartoe

> Sociale zekerheid
> Zorg
> Onderwijs
> Overig

Infographic: Maren Bruin

Dit is de omzet die het bedrijfsleven in 2019 draaide en hieruit was deze opgebouwd:

 

Infographic: Maren Bruin

> Inkoopwaarde omzet 992 miljard euro
> Personele kosten 224 miljard euro
> Overige bedrijfskosten 131 miljard euro
> Afschrijvingen op vaste activa 51 miljard euro
> Verkoopkosten 30 miljard euro
> Huisvesting 25 miljard euro
> Vervoermiddelen 23 miljard euro
> Apparatuur en inventaris 11 miljard euro

 

Bedrijfsresultaat 112 miljard euro

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.