Zorg voor lastenverlichting, Wiebes, en economische groei

25-06-2015

Een belastingstelsel dat begrijpelijker is voor burgers en ondernemers én beter uitvoerbaar is door de Belastingdienst. Tegen die uitgangspunten is weinig in te brengen. Ook niet tegen de ambitie om de lasten op arbeid te verlagen en de economische groei te bevorderen, om zo meer mensen aan het werk te helpen. Het zijn precies die dingen die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën nastreeft met de belastingbrief 'op hoofdlijnen' die hij vorige week naar de Kamer stuurde.

Wiebes presenteerde zijn belastingbrief met de verzekering dat het kabinet open staat voor concrete suggesties voor verbetering. Het belastingvoorstel bevat zeker een aantal goede elementen. Zoals een forse lastenverlichting voor burgers. Dat is goed voor de economie. Bij zijn aantreden vorig jaar om deze tijd pleitte Hans de Boer hier voor. 'De wig moet kleiner: je moet meer overhouden en de baas moet minder betalen.' Maar ook de lasten van ondernemers gaan omlaag. De belasting op arbeid daalt, waardoor het voor ondernemers aantrekkelijk wordt mensen aan te nemen.

Een loonkostensubsidie voor banen in de onderste regionen van de arbeidsmarkt maakt – behalve zzp'ers – ook werknemers in dit segment betaalbaar. En de zelfstandigenaftrek blijft gehandhaafd. Ondernemers en burgers kunnen wel (wat) lastenverlichting gebruiken. Zeker na de crisisjaren. Jaren waarin burgers en bedrijven het zwaar hadden, maar waarin het kabinet desondanks de lasten met tientallen miljarden had verhoogd. Maar van het voordeel van die lastenverlichting blijft weinig over, als daar elders belastingverhogingen tegenover worden gesteld. Vijf miljard euro lastenverlichting wordt gedekt uit meevallers. Maar ter dekking van de overige plannen voor lastenverlichting wil het kabinet de btw verhogen.

Ondernemers die na jaren van crisis eindelijk weer wat lucht leken te krijgen, krijgen zo via een omweg alsnog rake klappen. Zonde. Zeker omdat dit helemaal niet nodig is. Wiebes presenteerde zijn belastingbrief met de verzekering dat het kabinet open staat voor concrete suggesties voor verbetering. Ondernemers weten er wel een: economische groei. Dat leidt tot hogere (belasting)inkomsten. De gunstige ontwikkeling van de inhoud van de staatskas maakt dat er voldoende ruimte is om volgend jaar én in 2017 de lasten met in totaal netto 10 miljard euro te verlagen. Ook zonder verhoging van de btw. Hopelijk ziet het kabinet dat op tijd in.