Het Innovatie Attaché Netwerk: de Verenigde Staten

17-07-2023

Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) van de Nederlandse overheid ondersteunt en stimuleert internationale samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstituten en overheden op het gebied van innovatie, technologie en wetenschap. In deze serie vertellen de innovatieattachés over hun werk. Dit keer Tazrin Hossain, Tyrone Pater en Taake Manning, vanuit de drie standplaatsen in de Verenigde Staten: Boston, San Francisco en Washington.

 

Welke ontwikkelingen ziet u op innovatievlak in de VS? 

Manning: ‘De Verenigde Staten horen tot de innovatiefste landen ter wereld op elk gebied. Ze echt zijn the place to be en een enorme talentenmagneet. Nederland heeft hier daarom maar liefst 12 innovatie-attachés. Onze collega in Toronto, Canada hoort ook bij ons team.’

Pater: ‘Maar je kunt de VS niet zien als één markt of één gebied voor innovatie. Het zijn eigenlijk 50 aparte economieën.’

 

Op welke technologieën ligt de focus op in jullie standplaatsen?

Hossain: ‘Boston heeft altijd een innovatietraditie gehad door vele beroemde universiteiten. Samen met ondernemers, businessangels, durfkapitaal en de steun door de federale overheid, staat en stad, vormen die een uniek ecosysteem. Lifesciences zijn belangrijk, maar ook enabling technologies voor semiconductors en AI. En dan is er nog de incubator Greentown Labs voor start-ups in klimaatinnovaties.’

Pater: ‘Californië is de vijfde economie ter wereld en daarbinnen is de Bay Area rondom San Francisco een powerhouse met ongeveer half zoveel bbp als Nederland. Innovatie is hier vooral een kwestie van de private sector. Er is een overvloed aan kapitaal en veel ondernemingszin. Zo zetten afgestudeerden van Stanford en Berkeley vaak eigen start-ups op. AI is op dit moment een hot topic, door bedrijven Google, Anthropic, Nvidia en OpenAI, bekend van ChatGPT. Ook zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. In het jaar dat ik hier werk, zijn er al diverse missies uit Nederland geweest en een bezoek van het koninklijk paar.’

Manning: ‘Ook Washington DC is een substantieel innovatiecluster. Hier gaat het vooral om foundational technologies voor photonics and quantum, maar ook om cybersecurity.’

 

Waarop zijn de beleidsplannen van de overheid gericht?

Manning: ‘De federale overheid heeft een sterke focus op innovatie voor economische veiligheid. Welke kansen en bedreigingen biedt innovatie? En men zoekt naar manieren om strategisch onafhankelijk te worden van met name China. Voor ik twee jaar geleden in Washington begon als innovatieraad, had ik dezelfde rol in China, dus ik heb beide kanten gezien. Met concurrentie en economische veiligheid ben ik een groot deel van de dag bezig.’

 

Waar liggen kansen voor Nederlands innovatieve bedrijven? 

Manning: ‘Er is haast geen niche waarvoor er hier geen reële kansen liggen om de Nederlandse economie te versterken of maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie op te lossen.

Nederlandse bedrijven kunnen met hun Amerikaanse tegenhangers of onderzoeksinstituten als Stanford en MIT nieuwe technologieën ontwikkelen of kennis of componenten leveren of juist afnemen. Als je in Boston geen partners in biotech kan vinden, kan je net zo goed stoppen. Hetzelfde geldt voor AI en Silicon Valley.’

Hossain: ‘In de VS en Nederland staan middelgrote en grote bedrijven en kennisinstituten open voor samenwerking. Als je een goed idee hebt of een veelbelovende technologie en hard wil werken, kan het snel gaan. Daarom werken beide landen zoveel samen. We hebben in Boston bijvoorbeeld net een missie over biomedische innovatie gehad met de ministers van EZK en VWS.’

 

Welke uitdagingen kunnen Nederlandse bedrijven tegenkomen?

Pater: ‘Nederlanders hebben vaak het idee dat ze de VS al goed kennen. Maar er wordt onderschat hoe verschillend de culturen echt zijn. Zeker op zakelijk gebied komt dat vaak naar voren. En wat werkt in New York, werkt misschien niet in de Midwest. Daar helpen we bij. We briefen delegaties over de do’s en don’ts. Bijvoorbeeld voor snelle follow-up. Daar moet je razendsnel mee zijn. Denk aan uren, niet aan dagen. En we geven start-up tips voor hun pitch.’

Hossain: ‘Als Amerikaanse merk ik dat de Nederlandse directheid vaak heel goed werkt. Maar je kunt niet verwachten dat je zomaar een bepaalde zakenpartner te spreken krijgt. Iedereen staat open voor een gesprek, maar je moet eerst een relatie opbouwen en dat kost tijd.’

Manning: ‘Veel wetgeving is op het niveau van de staat of county. Het maakt dus veel uit waar je begint. Het idee is altijd dat in VS alles snel gaat. Dat klopt voor de private sector, maar de overheid kan heel stroperig en versnipperd zijn. Soms zijn federale regels lastig, zoals de CHIPS and Science Act. Maar het gebeurt ook dat de investering van een bedrijf wordt vertraagd door de wensen en eisen van een schooldistrict.’

Pater: ‘Samenwerkingsprojecten voor innovaties in kassen lopen goed in Californië, maar de vergunningen en kosten van zakendoen zijn er hoog. Dus dan ben je beter af in de Midwest. En waar je een FDA-vergunning aanvraagt voor biotechnologie kan maanden, zelfs jaren uitmaken.’

 

Wat kunt u betekenen voor het Nederlandse bedrijfsleven? 

Manning: ‘We helpen bedrijven met het vinden van partners en met belangenbehartiging, samen met onze collega’s van de ambassade, consulaten en NBSO’s en een netwerk van betrouwbare dienstverleners. Organisaties kunnen contact opnemen met de innovatie-attaché in de relevante regio. We werken het liefst voor clusters zoals Partners for International Business Consortia en High Tech NL. Maar we helpen ook individuele bedrijven. Verder organiseren en begeleiden we innovatiemissies en brengen we Amerikaanse partijen naar Nederland.’

Pater: ‘We hebben net een missie op het gebied van batterijtechnologie naar San Francisco en Los Angeles achter de rug. En na de zomer organiseren we een missie over waterstof. Daarnaast trekken we vaak op met collega’s van teams als ScaleNL, om zo verschillende soorten organisaties te kunnen ondersteunen.’

 

Wat is uw boodschap aan Nederlandse innovatieve bedrijven?

Manning: ‘De VS zijn in allerlei opzichten het land van onbegrensde mogelijkheden, zeker voor bedrijven die toegang willen krijgen tot een enorme markt en de allernieuwste technieken. Ik raad aan om die mogelijkheden op z’n minst te verkennen.’