Het Innovatie Attaché Netwerk: India

19-07-2023

Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) van de Nederlandse overheid ondersteunt en stimuleert internationale samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstituten en overheden op het gebied van innovatie, technologie en wetenschap. In deze serie vertellen de innovatieattachés over hun werk. Dit keer Sandra Kalidien en Akanksha Sharma, standplaats India.

 

Hoe gaat het met de Indiase economie?

Sharma: ‘Die is de afgelopen jaren constant gegroeid – in 2022 met 6 procent – en staat in de topvijf van de grootste en invloedrijkste wereldeconomieën. De voorspelling is dat India in 2026/2027 een bruto nationaal product (bnp) van 5 biljoen dollar heeft. Dat betekent dat het land dan de tweede economie van de wereld is. Het bnp per hoofd van de bevolking is natuurlijk wel erg laag. Er wonen hier namelijk 1,4 miljard mensen; sinds april is India China voorbij als het land met het hoogste aantal inwoners. Daarbij komt dat het kapitaal niet evenwichtig verdeeld is over de samenleving.’

 

Welke innovatieontwikkelingen zien jullie?

Sharma: ‘Net als Nederland ziet India innovatie als dé manier om maatschappelijke problemen op te lossen. De uitdagingen spelen zich hier af op een schaal die voor de meeste andere landen onvoorstelbaar is. Dat betekent dat iedere oplossing die wordt bedacht, kosteneffectief moet zijn. Want anders is het uiteindelijk niet meer te betalen. Dat is een unieke positie. Bovendien kan India een beroep doen op een groot arsenaal aan goed opgeleide mensen; veel Indiërs zijn opgeleid in de VS of Australië.’

Kalidien: ‘Na covid is India definitief op de digitaliseringsgolf gesprongen. De Indiase ict-industrie levert producten en diensten over de hele wereld. Het aantal start-ups en ondernemers is gigantisch; op dat vlak moet ict-stad Bangalore alleen Silicon Valley boven zich dulden. De visie van India is om het land te transformeren in een digitaal sterke samenleving en kenniseconomie. Hierbij horen ook investeringen in de digitale mogelijkheden van de inwoners van plattelandsgebieden, onder meer in de online infrastructuur.’

Sharma: ‘Het aantal gebruikers van smartphones groeit gestaag. Daarmee krijgen meer mensen toegang tot Unified Payments Interface: een in India ontwikkeld betalingssysteem voor mobiele apparaten om direct geld tussen twee bankrekeningen over te maken. Zo wordt het gemakkelijker een bedrijfje te beginnen dat deel uitmaakt van de formele economie.’

 

Waar liggen de kansen voor Nederlandse innovatieve ondernemers?

Kalidien: ‘De Nederlands Indiase bilaterale kennis- en innovatieagenda is gericht op water, landbouw en gezondheid, waarbij de sleuteltechnologieën een belangrijke rol spelen. In deze sectoren zijn er zeker maatschappelijke uitdagingen. Zo kampt India met een groot watertekort. De voedselzekerheid komt in gevaar als de landbouw daar niet op inspeelt. Verder vraagt de bevolkingsomvang om een gezondheidszorg die maximaal gebruikmaakt van technologie. Kansen liggen er ook in de afvalketen. India produceert jaarlijks ongeveer 58 miljoen ton vast afval. Door verstedelijking en bevolkingsgroei zal dit de komende jaren alleen maar toenemen. Nederland loopt wereldwijd voorop het gebied van duurzaam afvalbeheer.’

Sharma: ‘Naar verwachting telt India in 2030 een miljard internetgebruikers. Voor al deze mensen is een ict-infrastructuur nodig met bijbehorende producten en diensten – een enorm potentieel. Verder stimuleert de Indiase regering de maakindustrie via het Make in Indiaprogramma. 95 procent van het handelsvolume wordt over zee verscheept. Dat maakt India ook een belangrijk maritiem land. Nederlandse bedrijven, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam, helpen mee om de Indiase zeehavens en scheepvaart duurzamer en digitaler te maken.’

 

Wat kunnen jullie betekenen voor Nederlandse bedrijven?

Sharma: ‘Grote bedrijven hebben onze hulp niet nodig, die weten zelf de weg wel. Philips en Shell bijvoorbeeld hebben hier onderzoekscentra geopend. Wij zijn dus vooral relevant voor Nederlandse mkb’ers. Als die hun innovatieve oplossingen willen afstemmen op de Indiase markt, dan hebben ze lokale partners nodig. Daarom doen wij veel aan matchmaking, we hebben een groot netwerk onder bedrijven, kennisinstellingen en overheden. De laatste tijd krijgen we vaker de vraag of zakendoen in India veilig is als het gaat om digitale spionage, of IP-adressen voldoende beschermd zijn. Maar tot nu toe zijn er geen gevallen van inbreuken bekend.’

Kalidien: ‘Met drie kantoren en een team van zes mensen beslaan we het hele land. Ik werk vanuit Mumbai, Akanksha vanuit Bangalore en onze innovatieraad is gestationeerd in New Delhi. Dat betekent dat wij de innovatieontwikkelingen en -kansen in het hele land kunnen duiden en toelichten. Wij verbinden vraag en aanbod in India en Nederland, aan de kant van bedrijven, overheden én kennisinstellingen. India is echt een andere markt: eerst relaties opbouwen, dan pas zakendoen. Dat kost tijd en vraagt geduld. De naamsbekendheid van het IA-netwerk in India groeit en we krijgen vaker vragen direct vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. Dit geeft aan dat steeds meer Nederlandse mkb’ers ons weten te vinden.’

 

Welke evenementen staan er op de agenda?

Kalidien: ‘Innovatie en handel gaan hand in hand. In september staat er een handelsmissie met premier Rutte naar India gepland voor bedrijven die internationaal actief zijn in duurzame voedselsystemen, medische technologie en key enabling technologies. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, is zakelijk missieleider. In oktober volgt er een handelsmissie voor bedrijven die zich richten op integraal afvalbeheer of circulaire afvaloplossingen. En ook in oktober organiseren wij  een innovatiemissie rond het gebruik van data en digitale technologie, in het medische domein in het algemeen en in het oncologiedomein in het bijzonder.’ 

 

Meer weten? Neem contact op met de IA's van India.