ICC Nederland: makkelijker en verantwoord mondiaal zakendoen

06-09-2021

De International Chamber of Commerce (ICC) is een mondiale ondernemersorganisatie voor het vereenvoudigen van internationaal zakendoen. De Nederlandse afdeling bestaat dit jaar een eeuw. Marijke Wolfs, algemeen secretaris van ICC Nederland, vertelt.

 

Hoe maakt ICC internationaal ondernemen eenvoudiger?

‘Onze corebusiness is het werken aan een gelijk speelveld op het gebied van wet- en regelgeving. Dat doen we door beleidsontwikkeling en lobby bij mondiale intergouvernementele organisaties. We spreken namens ‘world business’ en komen met oplossingen, dat maakt ICC een gewaardeerd gesprekspartner. Maar ook door zelfregulering en standaardisatie zoals de bekende Incoterms®-regels, de Letters of Credit en modelcontracten. Dan is er nog de alternatieve geschilbeslechting voor bedrijven die daarvoor niet naar een nationale rechter kunnen of willen stappen. Bijvoorbeeld omdat dat te traag is. Daarvoor heeft ICC het internationale ICC Hof van Arbitrage ingericht.’

 

Waarom worden bedrijven lid van ICC Nederland?

‘Om ons wereldwijde netwerk te benutten en alle kennis die daarbinnen wordt gedeeld. ICC heeft als enige ondernemersorganisatie spreekrecht bij bijvoorbeeld de VN en WTO en is op de hoogte van wat daar wordt besproken. Via ICC kunnen bedrijven nieuwe ontwikkelingen al ver van tevoren zien aankomen en erop anticiperen. Grotere bedrijven worden ook lid om mee te praten en oplossingen aan te dragen. VNO-NCW en MKB-Nederland volgen gesprekken die ICC op mondiaal niveau voert en praten mee over sommige dossiers.’  

 

Dit is een bijzondere maand voor jullie, waarom is dat?

‘Op 1 september heeft Mirjam Bakker-Vergouw de voorzittershamer overgenomen van Henk Broeders. Ze is onze eerste vrouwelijke voorzitter. We zijn heel blij dat zij die rol wil vervullen vanwege haar ruime businesservaring, onder meer bij ABB, Koninklijke Hoogovens en nu als Chief Compliance Officer bij ABN Amro. Ook heeft ze veel inzicht in de juridische zaken waarmee bedrijven die in verschillende jurisdicties opereren onvermijdelijk te maken krijgen.’

 

Verandert zij de beleidsprioriteiten?

‘Ja, ze legt een zwaarder accent op verantwoord ondernemen. Bedrijven moeten de verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op allerlei stakeholders wat betreft bijvoorbeeld duurzaamheid en mensenrechten. Dat staat dan ook in onze nieuwe beleidsagenda 2021-2023. Een andere prioriteit daarin is dat we de voordelen van digitalisering willen benutten om de hele supply chain efficiënter en transparanter te maken. Bijvoorbeeld de grensprocedures; daar willen we samen met overheden aan werken. Ten slotte gaan we door met ons inzetten voor de aanpak van corruptie bij internationale handel. Veel Nederlandse bedrijven lopen het risico daar ongewild bij betrokken te raken. Vaak weten ze niet hoe ze zich daartegen kunnen verweren. Alleen al omdat ze corruptie niet altijd herkennen. ICC verzorgt daarom trainingen voor bedrijven en ambassadepersoneel.’