Bedenktijd voor beursvennootschappen

11-12-2018

De ministers Dekker (Rechtsbescherming), Hoekstra (Financiën) en Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) hebben een wetsvoorstel ingediend om bestuurders van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming extra bedenktijd te geven bij een dreigende overname. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord en is opengesteld voor internetconsultatie.

 

De bedenktijd moet het bestuur van de onderneming straks meer gelegenheid bieden voor een zorgvuldige afweging van de belangen van de onderneming en van alle stakeholders (o.a. aandeelhouders, schuldeisers en werknemers). Dat is ook van betekenis voor de waarde van de onderneming op lange termijn. Verder kan het bestuur de bedenktijd dan benutten om alternatieven te verkennen door bijvoorbeeld na te gaan of het beter is om een bedrijfsonderdeel af te stoten, zelfstandig te blijven of een bevriende bieder te zoeken. 

Een bestuur dat gebruik wil maken van de bedenktijd zal daarvoor goedkeuring moeten vragen aan de raad van commissarissen. En aandeelhouders met een belang van ten minste 3% kunnen de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam verzoeken om beëindiging van de bedenktijd.