Contourennotitie schetst eerste richtingen voor nieuwe Nota Ruimte

06-10-2023

Minister De Jonge (Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft een contourennotitie naar de Tweede Kamer gestuurd als voorbereiding op de nieuwe Nota Ruimte. Daarmee herneemt het rijk de regie op de ruimtelijke ordening.

 

Deze notitie benoemt urgente keuzes op het gebied van energie, natuur, woningbouw, landbouw, economie en infrastructuur en geeft een eerste richting voor een rechtvaardige verdeling van de ruimte. De notitie benadrukt dat keuzes niet mogen leiden tot het afschuiven van problemen naar volgende generaties of andere gebieden en dat lasten en lusten eerlijk verdeeld moeten worden.

 

Het water- en bodemsysteem zal meer dan ooit bepalend worden voor wat kan en worden daarom 'sturend' bij de te maken keuzes.

 

De contourennotitie benoemt drie hoofdbewegingen:
- een evenwicht tussen landbouw en natuur,

- een klimaatneutrale en circulaire samenleving, en

- sterke regio's, steden en dorpen in heel Nederland.

Het rijk wil recht doen aan de eigenheid van de regio's en een balans vinden tussen leefbaarheid, economie en ecologie. De contourennotitie richt zich op heel Nederland en stimuleert de benutting van alle regio's en een beter evenwicht tussen landbouw en natuur. Zeven regio's werken al aan verstedelijkingsstrategieën en er zijn kansen voor verdere schaalvergroting in andere regio's.

Het samenbrengen van vraag en aanbod van energie en mobiliteit helpt verspilling tegen te gaan en het landschap te behouden. Maatregelen zijn nodig voor het herstel van het water- en bodemsysteem om schoon drinkwater en toekomstperspectief voor landbouw en natuur te waarborgen.

 

Het is de bedoeling dat alle Nederlanders kunnen meedenken over de nieuwe Nota Ruimte; zo wordt er bijvoorbeeld een online tool ontwikkeld.