CPB: Burgers en bedrijven steunen circulaire economie; slim beleid nodig

16-05-2018

Burgers en bedrijven vinden het gerechtvaardigd dat de overheid beleid voert om tot een meer circulaire economie te komen. Het draagvlak neemt echter af als deze groepen zelf de pijn voelen. Inzicht in het gedrag van burgers en bedrijven, en vooral in de beweegredenen achter concrete gedragingen, helpt om effectief circulair-economisch beleid vorm te geven. Dit zijn enkele van de conclusies uit de 'Verkenning Brede Welvaart 2018 - Circulaire economie, gedrag en beleid', een coproductie van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau.