Economisch beleid na de noodmaatregelen : (post-)coronabeleid op korte, middellange en lange termijn

08-07-2020

Scenario's op bais van een onderzoek door SEO Economisch Onderzoek i.o.v. VNO-NCW en MKB-Nederland

 

Het rapport van SEO laat zien dat het in dit stadium van de coronacrisis belangrijk is investeringen in menselijk en fysiek kapitaal zoveel mogelijk op peil te houden als basis voor toekomstige banen en brede welvaart.

 

Bij het uitbreken van de crisis en het instellen van de intelligente lockdown heeft de overheid voor de korte termijn terecht gekozen voor noodmaatregelen ter ondersteuning van banen, inkomens en consumptie. Voor de middellange en lange termijn geldt dat investeren de veroudering van kapitaal, inclusief menselijk kapitaal - economen noemen dit hysterese - voorkomen.

 

Om bedrijfsinvesteringen tijdens de crisis zoveel mogelijk op peil te houden, is het belangrijk dat bedrijven kunnen beschikken over voldoende eigen en vreemd vermogen. Tijdelijke maatregelen ter ondersteuning van bedrijfsinvesteringen kunnen via de fiscaliteit effectief worden vormgegeven. Voor het op peil houden van menselijk kapitaal kan bijvoorbeeld worden gedacht aan scholing.

 

Ten slotte kan het naar voren halen van publieke en publiek-private investeringen in transities, zoals digitalisering en verduurzaming, kennis en ontwikkeling, energietransitie bijdragen aan het beperken van vraaguitval en tegelijk het versterken van de economische structuur. Daarbij geldt wel dat een aantal praktische problemen overwonnen moet worden.