Geld uit klimaatenvelop voor circulaire economie

10-10-2018

Het kabinet trekt in 2019 22,5 miljoen euro extra uit voor duurzame en circulaire initiatieven. Het doel is om in 2050 van Nederland een economie zonder afval te maken, een circulaire economie. Het geld komt uit de envelop van 300 miljoen euro die het kabinet jaarlijks beschikbaar stelt voor klimaat. Continu hergebruik van grondstoffen biedt grote kansen voor het bedrijfsleven en helpt om de Nederlandse klimaatdoelen te halen.