Kabinet presenteert Klimaatnota 2022

02-11-2022

Minister Rob Jetten (Klimaat) heeft namens het kabinet de Klimaatnota aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitstoot van de Nederlandse economie is dit jaar hard gedaald; de verwachting is daarom dat de doelstelling uit het Urgendavonnis dit jaar wordt behaald. Tegelijkertijd heeft het kabinet nog huiswerk te doen om de ambities op de langere termijn te bereiken. Daarom zet het kabinet in op aanscherping en versnelling van het klimaatbeleid en voortvarende uitvoering van bestaande klimaatplannen langs vier lijnen:

  • Allereerst door op volle kracht door te gaan met de uitwerking van reeds aangekondigd klimaatbeleid, zoals het Klimaatfonds en het Klimaatburgerberaad, en waar mogelijk te versnellen.
  • Ook wordt belangrijke wet- en regelgeving voor de klimaat- en energietransitie, zoals bijvoorbeeld de Warmtewet en de Energiewet, de komende tijd aangepast.
  • Daarnaast bereidt het kabinet door middel van een groot interdepartementaal beleidsonderzoek nieuwe maatregelen en aanscherpingen op het klimaatbeleid voor.
  • Tot slot zal het kabinet zich ook in internationaal verband inzetten voor concrete klimaatambities en meer en betere toegang tot klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden.

Verder heeft het kabinet bekendgemaakt dat het een wetenschappelijke klimaatraad instelt die het klimaatbeleid gaat beoordelen en erover adviseert.

Lees meer over