Kabinetsvisie innovatie: extra focus en financiering voor meer resultaat

11-11-2022

Het kabinet vindt dat de sterke kennispositie van Nederlandse onderzoekers en ondernemers moet leiden tot meer toepassingen in producten en diensten. Dat is nodig als antwoord op vele uitdagingen zoals grondstoffenschaarste, digitalisering, verduurzaming en veiligheid en vormt de basis voor economische groei. Het kabinet trekt de komende jaren meer dan 20 miljard euro uit voor het innovatiebeleid en gaat daarin extra focus aanbrengen om zo meer maatschappelijke impact te realiseren.

 

De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden via het zogenoemde missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid wordt voortgezet. Ingezet wordt op verduurzaming (energietransitie en circulaire economie), digitalisering en sleuteltechnologieën zoals fotonica en kunstmatige intelligentie. Ook gezondheidszorg, landbouw/water/voedsel en veiligheid houden aandacht, maar binnen deze thema’s moeten scherpere keuzes worden gemaakt, opdat innovatie leidt tot meer toepassingen in producten en diensten. Dat is ook nodig om bijvoorbeeld economisch minder afhankelijk te worden van derde landen.

Lees meer over