Stichting van de Arbeid: Oproep om zoveel mogelijk thuis te werken

14-10-2020

De tweede golf van de verspreiding van het coronavirus lijkt de harde realiteit te zijn geworden. Om de negatieve effecten op de bedrijvigheid en werkgelegenheid zoveel mogelijk te beperken, achten de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties het van het grootste belang de stijging van de verspreiding van het COVID 19-virus te keren. Om die reden roept de Stichting van de Arbeid alle bedrijven en hun werknemers op om thuis te werken tenzij het niet anders kan. Dit met het doel het aantal contacten en verplaatsingen tot een minimum te beperken.

 

Zie de Download voor de volledige brief.