Techniekpact 2021, brief van samenwerkende brancheorganisaties aan de VC voor EZK van deTweede Kamer

13-11-2020

De afgelopen jaren hebben overheid, scholen en bedrijven met elkaar geïnvesteerd in het Techniekpact. En met een reden: goed technisch onderwijs en voldoende technische vakmensen met de juiste skills zijn gewenst en essentieel voor een sterke economische positie van ons land.

 

Toch zijn veel van de knelpunten die al in 2013 zijn geïdentificeerd nog steeds actueel: de instroom in het technisch onderwijs is iets hoger dan in 2013, maar nog steeds te laag. Het aandeel meisjes/vrouwen en mensen met een migratieachtergrond in technisch onderwijs en in technische banen blijft laag, de aantrekkelijkheid van het technisch beroepsonderwijs is onvoldoende. Tegelijk groeit de vraag naar technisch opgeleiden sterk, ook buiten de technische sectoren. Dat baart ons zorgen.

 

De activiteiten binnen het Techniekpact zijn waardevol en zorgen voor verbinding en dialoog. Wij menen echter dat er nu meer nodig is. Wij onderschrijven de bevindingen van SEO Economisch Onderzoek en menen dat er meer uit het Techniekpact gehaald kan worden als we meer focus aanbrengen. Wij vragen om vanaf 2021 de focus te leggen op drie wezenlijke thema's. Dat zijn:
• Zorg voor meer diversiteit in de techniekopleidingen;
• Investeer duurzaam in techniek en technologie in het funderend onderwijs;
• Faciliteer en stimuleer de inzet van hybride docenten.

 

[...]

 

Ten slotte, naast de drie focuspunten die we al hebben genoemd, gaan we ervan uit dat de BBL nog belangrijker wordt bij het opleiden van jonge mensen en in de begeleiding van werk naar werk. Om het voor bedrijven mogelijk te maken hierin te blijven voorzien is het essentieel dat de subsidie praktijkleren niet fluctueert, maar vastgezet wordt op het bedrag van € 2700,- per student/bedrijf per jaar. Op die manier weten bedrijven waar ze op kunnen rekenen voor een leerroute die een gemiddeld bedrijf € 14.000,- per jaar kost. Dat houdt in dat deze subsidiepot mee moet kunnen groeien met het aantal BBL-studenten. Dat leidt tot zekerheid en bestendigheid van deze opleidingsroute.

Met de focus op bovengenoemde punten hebben we er vertrouwen in dat we met elkaar Techniekpact 2021 en verder tot een groot succes kunnen maken.

 

Hoogachtend,

 

Fried Kaanen, Koninklijke Metaalunie

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, FME

Doekle Terpstra, Techniek Nederland

Maxime Verhagen, Bouwend Nederland

Han ten Broeke, BOVAG