2023: een “schakel jaar” voor ondernemers in Europa

20-12-2023

Véronique Willems, Secretaris-Generaal van de Europese koepel van MKB-organisaties SMEunited

 

Ondernemers kregen het stevig te verduren de afgelopen jaren, met de pandemie, de verstoring van de globale bevoorradingsketens, de energiecrisis, en andere schokken. Daarnaast rolde Europa ook een ambitieus wetgevend kader uit om de digitale en groene transitie te leiden.

 

Kleine bedrijven weten als geen ander dat ze zonder planeet ook geen bedrijf hebben. In verschillende Europese landen werden ze door overstromingen letterlijk weggespoeld. Ze zijn dus bereid om klimaatactie te ondernemen, maar moeten daarvoor de gepaste instrumenten en de nodige tijd krijgen. Afschrijvingstermijnen voor investeringen moeten bijvoorbeeld in rekening worden genomen wanneer regels worden uitgewerkt. En daar knelt het schoentje momenteel, veel rapporteringsverplichtingen, weinig instrumenten. SMEunited stelde al sinds enkele jaren dat concrete instrumenten en vermindering van de rapporteringsdruk nodig zijn, zodat ondernemers écht actie kunnen nemen  in plaats van tijd en middelen te verliezen in rapporteren.

 

Het Zweedse Voorzitterschap van de EU begin dit jaar bracht broodnodige verandering door concurrentievermogen opnieuw prominent op de Europese agenda te plaatsen.

 

Voor het MKB kondigde het “SME Relief Package” van september een aantal beloftevolle initiatieven aan, die nu in de praktijk moeten worden omgezet. Vooral de acties om regelgeving beter werkbaar te maken voor het MKB zijn daarin van belang, hoewel niet voelbaar op korte termijn. Zo moet er meer begeleiding komen voor het MKB wanneer nieuwe regels van toepassing worden. Ondernemers zouden ook een langere transitieperiode krijgen om aan nieuwe regels te voldoen. Bovendien moeten voorstellen beter getoetst worden aan de ondernemingsrealiteit en opties gekozen die beter bij hun specifieke karakteristieken aansluiten.

 

Vooruitblikkend op 2024, gaat SMEunited voluit voor een ondernemende samenleving. En er moet optimaal ingezet worden op het doen werken van wetgeving. Daarbij zullen we erover waken dat een ontsporing van rapporteringsverplichtingen in de toekomst wordt vermeden en een betere balans gecreëerd wordt tussen ecologische, sociale én economische doelstellingen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.