2023: forse hoeveelheid regelgevende dossiers die de EU weerbaarder moeten maken

20-12-2023

Sigrid Johannisse, Hoofd van de afdeling Economisch en Klimaatbeleid van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU

 

Het mandaat van de ‘geopolitieke’ Commissie van Ursula von der Leyen loopt op zijn einde. De afronding vindt plaats van een serie wetgevende initiatieven: supply chain dossiers als Due Diligence (maatschappelijk verantwoord ondernemen in ketens); dossiers op terrein van industriebeleid en open strategische autonomie als de Net Zero Industry Act (steun voor ontwikkeling van CO2-vrije energie) en de Critical Raw Materials Act (beschikbaarheid van kritieke grondstoffen voor de EU); de AI Act met regels voor kunstmatige intelligentie; verschillende dossiers op het terrein van energie-zekerheid; immigratie wetgeving; en nog vele dossiers op klimaat, natuur en milieu.

Op de vraag: wat heeft de huidige Europese Commissie ons gebracht, is precies dat het antwoord: een forse hoeveelheid regelgevende dossiers die de EU economisch weerbaarder moeten maken, de waarden van Europa veilig moeten stellen en een betere toekomst voor de planeet moeten garanderen.

Tegelijkertijd werkt de huidige Commissie al aan het volgende mandaat 2024 – 2029 dat de tweede helft van volgend jaar begint en gericht zal zijn op een versterkte Europese economie met concurrentiekracht, een interne markt, betaalbare en gegarandeerde energie, industriebeleid, klimaat en economische veiligheid als pijlers voor groei, en daarnaast uitbreiding van de EU met nieuwe lidstaten. Mogelijk komt daar ook een uitgebreider mandaat van de Commissie bij kijken en een nieuwe blik op de inrichting en besteding van EU fondsen voor o.a. landbouw- en structuurbeleid.

De aangekondigde rapporten over het Europese concurrentievermogen en de toekomst van de Interne Markt, waartoe respectievelijk de Commissie opdracht heeft gegeven aan Mario Draghi en de Europese Raad aan Enrico Letta, beiden voormalige Italiaanse premiers, zullen deels een soort van codificering zijn van wat al is ingezet in een verbeterde samenhang. Maar ze zullen ook op zoek zijn naar slimme en krachtige ideeën die tegelijkertijd operationeel zijn. De wereldsituatie is zo dat Europa zich niet kan permitteren nog jaren na te denken. Het beleid moet snel resultaat opleveren als antwoord op interne én geopolitieke opgaven.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.