2023: Stappen in de goede richting, maar nog veel werk voor de boeg

20-12-2023

Markus J. Beyrer, directeur-generaal van de Europese koepel van werkgeversorganisaties BusinessEurope

 

 

Tegen de achtergrond van de aanzienlijke uitdagingen die de aanhoudende Russische oorlog tegen Oekraïne, de geopolitieke spanningen en de trage economische groei met zich meebrengen, kan met recht worden gesteld dat de EU er dit jaar in is geslaagd een aantal stappen in de goede richting te zetten.

 

Het Europese bedrijfsleven verwelkomde de hernieuwde aandacht voor economische uitdagingen in de toespraak van Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen over de Staat van de Europese Unie, en in het bijzonder de aankondiging van een vermindering van de buitensporige regeldruk voor bedrijven. Een snelle, volledige implementatie van checks op de impact van wetgeving op het concurrentievermogen en een vermindering van de rapportagevereisten met 25% voor bedrijven zijn nu belangrijke prioriteiten voor de toekomst.

 

We hebben ook een positief momentum gezien van EU-wetgevers in de richting van een “Green Deal Industrie Plan” om het concurrentievermogen van de EU te versterken. Om van de EU Green Deal een echte groeistrategie te maken, moeten deze gepaard gaan met een industriedeal. De Net Zero Industry Act en de Critical Raw Materials Act die dit jaar werden gepresenteerd, werden verwelkomd door de Europese industrie, omdat ze tot doel hebben de EU-productiecapaciteit van net-zero-technologieën te versterken en de toegang tot een veilige aanvoer van kritieke grondstoffen te garanderen.

 

Om te kunnen bloeien en op te schalen hebben Europese bedrijven nieuwe handels- en investeringsmogelijkheden nodig op de interne markt en in de rest van de wereld. De modernisering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Chili en de ratificatie van de handelsovereenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland waren dus bijzonder welkome stappen die hopelijk de koers zullen uitzetten voor verdere overeenkomsten die in 2024 tot stand zullen komen.

 

Bovendien behoren uitdagingen op het gebied van vaardigheden en rekrutering tot de grootste concurrentieproblemen voor onze bedrijven. De EU-wetgevers hebben in 2023 belangrijke maatregelen genomen om dit aan te pakken met de publicatie van het pakket voor vaardigheden en talentmobiliteit. Dit heeft het potentieel om een ​​gamechanger te zijn door van Europa een aantrekkelijkere bestemming te maken voor de benodigde geschoolde werknemers uit derde landen over de hele wereld.

 

Kortom, terugkijkend op 2023 kunnen we erkennen dat we erin zijn geslaagd de economie weer op de agenda te krijgen in de beleidsvorming van de EU. Terwijl we optimistisch zijn over de toekomst, moeten we ook erkennen dat er nog veel werk te doen is om het toekomstige concurrentievermogen en de economische veerkracht van Europa veilig te stellen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.