3 visies op de toekomst van EU: MKB-Nederland, de SER en de ERT

25-04-2019

 

MKB-Nederland, de SER en de ERT willen sterke Europese Unie

In de aanloop naar de Europese verkiezingen van mei 2019 publiceren verschillende organisaties hun visie op de Europese Unie (EU). Waar staat de EU nu en wat moet er in de nabije toekomst gebeuren om Europa sterker en beter te maken? Enkele belangrijke elementen die MKB-Nederland, de Sociaal-Economische Raad en de European Round Table of Industrialists aangeven zijn: versterking van de interne markt, specifieke aandacht voor een goede ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf (mkb), en een antwoord bieden op veranderingen in de geopolitiek.


MKB-Nederland’s EU-ondernemerschapsagenda: think small first

Het beleid van de Europese Unie bestrijkt een groot aantal gebieden die belangrijk zijn voor het mkb. Daarom heeft MKB-Nederland een een brochure uitgebracht met daarin de hoofdpunten voor het nieuwe mkb-beleid voor de komende vijf jaar.

 

De brochure maakt duidelijk dat een sterk mkb cruciaal is voor een sterke EU. Niet alleen omdat het mkb verantwoordelijk is voor een groot deel van onze werkgelegenheid en welvaart, maar ook omdat het een antwoord biedt op de uitdagingen van deze tijd.

'Zo zal de EU eerst rekening moeten houden met het mkb voordat de EU beleid maakt'  

Daarom pleit MKB-Nederland voor een sterker mkb-georiënteerd EU-beleid.  Zo zal de EU eerst rekening moeten houden met het mkb voordat de EU beleid maakt, waardoor onnodige administratieve lasten voorkomen kunnen worden. Het motto is ‘think small first’. Daarnaast wil MKB-Nederland dat er meer budget wordt vrijgemaakt voor het meerjarig financieel kader, zodat het concurrentievermogen van het mkb wordt gestimuleerd. Het is dus belangrijk dat de nieuwe Europese Commissie haar plannen voor het mkb-beleid aan het begin van het mandaat vaststelt.

 

Lees hier de complete brochure.

 

SER-advies 'Prioriteiten voor een fair Europa: samen sterker in een onzekere wereld'

Nederland is een te klein land om de grote uitdagingen van deze tijd alleen aan te kunnen, meldt de Sociaal-Economische Raad (SER) in het nieuwe advies dat in april 2019 is uitgebracht. Om de uitdagingen, zoals klimaatverandering, digitalisering en migratie, goed aan te kunnen pakken, is Nederland gebaat bij een sterke EU. Volgens het SER-advies speelt een beter geïntegreerde interne markt een fundamentele rol hierin.

 

Naast over de stijgende druk van de VS en China op de EU, maakt de SER zich ook zorgen over de ongelijkheden binnen de Europese interne markt. Een gelijker speelveld op de terreinen van economische vrijheden en sociale rechten zal volgens het advies de welvaart voor iedereen vergroten en de Europese internationale concurrentiepositie versterken.De economieën van de lidstaten van de EU moeten meer naar elkaar toegroeien. Om gelijkheid te behouden is het verder essentieel dat de lidstaten zich aan de regels houden, en dat rechtspraak in de lidstaten onafhankelijk blijft.'De EU zal een prominente rol moeten gaan spelen om de snelle veranderingen van deze tijd in goede banen te kunnen leiden.'

De EU zal een prominente rol moeten gaan spelen om de snelle veranderingen van deze tijd in goede banen te kunnen leiden. Dit betekent dat de EU een sterke agenda moet krijgen om een politiek antwoord te geven op thema’s als migratie, klimaat en digitalisatie. Dit vraagt wel om een betere samenwerking van de lidstaten.

 

Lees hier het complete SER-advies

 

Rapport van de European Round Table of Industrialists: ‘Strengthening Europe’s  place in the World: Pledges and Priorities’

De European Round Table of Industrialists (ERT) heeft een rapport uitgebracht over de kansen en uitdagingen voor het Europese bedrijfsleven. Zowel de externe druk van de Verenigde Staten en China, als de interne politieke druk van het protectionistische populisme kunnen alleen beantwoord worden met een sterke EU. Echter de uitdagingen zoals digitalisering, vrijhandel en de energietransitie bieden volgens de ERT ook economische kansen die de EU moet grijpen.

 

Het rapport stelt voorop dat de leden van de ERT een aantal beloftes doen om de welvaart van Europese burgers te verhogen. Zo streeft de ERT naar een competitief en sterk Europa, waarbij de EU en de interne markt een inclusieve en duurzame welvaartoename creëert. Volgens de ERT speelt het Europese bedrijfsleven een belangrijke rol in dit streven.

 

Daarnaast vraagt de ERT aan het Europees Parlement en de Europese Commissie om zich in de komende jaren te focussen op het versterken van de interne markt, het financieren van innovatie, een digitale transformatie en het bereiken van het klimaatakkoord van Parijs.

 

Bekijk hier het ERT rapport.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.