Aanpassing op de gecombineerd vervoer richtlijn

24-11-2023

Op 8 November presenteerde de Europese Commissie een aanpassing op de gecombineerd vervoer richtlijn. Het doel van dit voorstel is om bij het vervoer van goederen gebruik te maken van meer modaliteiten en zo minder uit te stoten dan bij wegvervoer alleen. Het Nederlandse bedrijfsleven is blij met dit voorstel- dat het duurzaam transport aantrekkelijker maakt- en hoopt dat het snel in kan gaan.

 

De gecombineerd vervoer richtlijn stimuleert het gebruik van meerdere modaliteiten bij het transport. Dit gebeurt aan de ene kant door financiële middelen – bijvoorbeeld belastingvoordelen- en aan de andere kant doordat er bijvoorbeeld grotere ladingen vervoerd kunnen worden, beperkingen van cabotage niet gelden en er vrijstelling is van bepaalde nationale restricties. 

 

Het nieuwe voorstel 

Met de voorgestelde aanpassing wordt de reikwijdte van de gecombineerd vervoer richtlijn verruimd zodat niet alleen grensoverschrijdend transport eronder valt maar al het intra-EU multimodaal vervoer. De steun richt zich op vervoer waarbij er minstens 40 procent minder wordt uitgestoten dan wanneer dit alleen met wegvervoer gedaan zou worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de eerste en laatste kilometers over de weg gedaan worden maar het grootste deel van de reis op het spoor, binnenvaart of de short sea shipping. Deze modaliteiten stoten veel minder uit. 

 

Lidstaten hebben de plicht om- onder andere met financiële steun- de deur tot deur kosten van gecombineerd vervoer in 7 jaar met minstens 10% te verlagen. Daarmee wordt de break-even afstand tussen spoor en weg bijvoorbeeld al 200 kilometer eerder bereikt. Hoewel de Commissie in de annex een lijst met mogelijke maatregelen geeft, hebben lidstaten de vrijheid om zelf te kijken welke maatregelen het beste zouden werken. 

Naast de financiële steun is er in de aanpassing ook ene uitzondering gecreëerd op de rij en rusttijden. Daardoor mag gecombineerd vervoer bijvoorbeeld wel in het weekend of s ’nachts de weg op. 

 

Greening of freight pakket 

Het voorstel is een amendement op de vorige gecombineerd vervoer richtlijn en geen herziening. 

De aanpassing op de gecombineerd vervoer richtlijn is het vierde en laatste onderdeel van het ‘Greening of freight’ pakket, waarvan het grootste gedeelte in juli 2023 is gepubliceerd. Dit pakket bestaat verder uit het Count Emissions voorstel (om de uitstoot van alle modaliteiten met eenzelfde methode te berekenen), het gewicht en afmetingen voorstel (wat voornamelijk ruimte inbouwt om nul-emissie voertuigen die groter en zwaarder zijn geen nadeel te geven) en een voorstel om efficiënter gebruik te maken van de capaciteit op het spoor, met een focus op grensoverschrijdend vervoer. 

Het gecombineerd vervoer voorstel heeft enige vertraging opgelopen, met name omdat er discussie was over de financiële steun die lidstaten moeten geven en hoe dit past in het Europese staatssteunkader. 

 

In het Europees Parlement en de Raad zal men nu deze voorstellen bespreken en posities innemen. Gelet de korteHet is erg kort om dat proces nog voor de verkiezingen volgend jaar af te ronden. Dit is zeer jammer doordat de invoering van het voorstel dan ook vertraging oploopt. Om duurzaam vervoer te stimuleren is het belangrijk om snel en daadkrachtig te handelen. Wij hopen dat dit voorstel dus snel behandeld zal worden! 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.