Brexit: alertheid van ondernemers blijft nodig

04-07-2019

Na het aftreden van Theresa May in mei is de leiderschapsstrijd bij de Britse Conservatieven losgebarsten. Eind juli moet duidelijk worden wie de nieuwe leider van de Conservatieve partij, en daarmee de premier van het Verenigd Koninkrijk, wordt. Beide kandidaten, Boris Johnson en Jeremy Hunt, zijn uitgesproken vóór het vertrek van het VK uit de Europese Unie.

 

Boris Johnson

De gedoodverfde favoriet is ex-minister van Buitenlandse Zaken Johnson, mede vanwege zijn harde Brexit-koers. Johnson stelt harde eisen aan het vertrekakkoord met de EU. Zo belooft hij in zijn verkiezingscampagne de EU uiterlijk 31 oktober te verlaten, ook zonder een vertrekdeal. Ook wil hij af van de Ierse backstop en weigert hij het eerder vastgestelde scheidingsbedrag van 40 miljard voor Brexit te betalen.

Het Britse parlement heeft eerder tegen een no-deal Brexit gestemd, maar dit besluit is niet bindend voor de Britse regering. Kortom, de kans op een no-deal Brexit stijgt aanzienlijk.

De Europese Unie wil niet opnieuw onderhandelen over het vertrekakkoord inclusief de backstop. De EU-lidstaten zijn uitsluitend bereid om te spreken over de politieke verklaring over de Brexit. Het is de vraag of een herziening van deze declaratie voldoende is voor de nieuwe premier en het Britse Lagerhuis. Bovendien blijft er met het zomerreces voor de deur weinig tijd over voor nieuwe onderhandelingen. Het Britse parlement heeft eerder tegen een no-deal Brexit gestemd, maar dit besluit is niet bindend voor de Britse regering. Al met al stijgt daarom de kans op een no-deal Brexit, mogelijk zelfs op 31 oktober, aanzienlijk.

 

No-deal Brexit en het bedrijfsleven

Een no-deal Brexit heeft grote gevolgen voor het Nederlands bedrijfsleven. Een goede overgangsregeling en goede blijvende toegang tot de Britse markt is essentieel voor Nederlandse ondernemers. Veel bedrijven hebben maatregelen genomen om zich voor te bereiden op een no-deal scenario, maar er bestaan nog veel onzekerheden.

De EU heeft ook voorbereidingen getroffen voor een vertrek zonder akkoord om de negatieve gevolgen in te perken. De Europese werkgeversorganisatie BusinessEurope verwelkomt de aangekondigde maatregelen, maar stelt ook diverse tekortkomingen aan de kaak. Naast bijvoorbeeld overgangsproblemen in de financiële- en luchtvaartsector, zijn er verwachte problemen met dataverkeer tussen Nederland en het VK. Hierbij treft u een overzicht aan van de tekortkomingen van de voorbereidende maatregelen van de EU. BusinessEurope roept de Europese Commissie op om deze tekortkomingen aan te pakken en de negatieve gevolgen van de no-deal Brexit terug te dringen.  

 

Hoe staat het ervoor met de Brexit activiteiten? Is het bedrijfsleven voorbereid? Lees hier alles over het laatste Brexit nieuws!

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.