Corporate Sustainability Reporting (CSRD): verplichting tot het opstellen van een duurzaamheidsverslag

15-12-2022

Deze maand december verschijnt de EU-Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) in het Official Journal waarmee de CSRD haar finale vorm verkrijgt. Met de totstandkoming van de CSRD worden eerst grote ondernemingen en later ook kleine en middelgrote beursvennootschappen verplicht tot het opstellen van een duurzaamheidsverslag.

 

Het duurzaamheidsverslag is onderdeel van het bestuursverslag en moet dus gelijktijdig met de jaarrekening openbaar worden gemaakt. Het duurzaamheidsverslag moet ook gecontroleerd worden door een accountant of onafhankelijke assurance provider. De CSRD bevat de contouren van de inhoud van het duurzaamheidsverslag, waarbij aandacht is voor drie ‘typen’ informatie, namelijk environment, social en governance. De richtlijn wordt verder uitgewerkt in duurzaamheidsrapportagestandaarden, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

 

De ESRS bevatten de inrichtings- en openbaarmakingsvereisten van het duurzaamheidsverslag. De ESRS worden door de Europese Commissie als gedelegeerde handelingen vastgesteld op basis van advies van EFRAG. En de EFRAG heeft dus in november 2022 aan de Europese Commissie twaalf standaarden overhandigd. Nu is de Europese Commissie aan zet om deze eerste twaalf standaarden uiterlijk 30 juni 2023 vast te stellen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland blijven zich inzetten voor werkbare rapportageverplichtingen die in lijn zijn met internationale standaarden. Ook zijn we scherp op het beperken van doorsijpeleffecten van deze rapportageverplichtingen voor grote ondernemingen naar het mkb en de borging van toegankelijke en betaalbare assurance. Heldere transitiepaden en ondersteuning voor ondernemingen bij implementatie van de rapportageverplichtingen zijn daarbij onmisbaar.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.