De belangrijkste actualiteiten op een rijtje

19-09-2019

Een overzicht van de Europese actualiteiten:

 

Minimumloon in de Europese Unie

De aanstaande EU Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft aan het Europees Parlement toegezegd, dat haar Commissie het initiatief zal nemen om een Europees minimumloon in te voeren. Zij wil daarbij rekening houden met nationale tradities, cao of wettelijke voorzieningen.

Waar een wettelijk minimumloon is ingevoerd is ook werkgelegenheid verdwenen. 

De leden van het Europees Parlement vinden dat er een fair wage door werkgevers moet worden betaald. De Europese werkgeversfederaties zijn bezorgd. Niet omdat zij niet vinden dat er een fair wage moet worden betaald. Wel omdat een onverhoedse invoering ervan schadelijk kan zijn voor werkgelegenheid. Immers, waar een wettelijk minimumloon is ingevoerd, is ook werkgelegenheid verdwenen. Met name detailhandel, maar ook andere sectoren en Europese werkgeversfederaties waarschuwen daarvoor. Belangrijk is dat het loon in verhouding staat tot de geleverde productiviteit en ook dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het door de werkgever te betalen loon en het noodzakelijke inkomen. Het minimuminkomen is een optelsom van minimumloon en toeslagen.

Er wordt gedacht aan een formule die de lidstaten zouden moeten gebruiken bij de invulling van een wettelijk minimumloon. Daarbij moet in elk geval rekening worden gehouden met die elementen.

Mario van Mierlo

 

 

 

Business federaties verwelkomen oproep voor Europese mkb-strategie 

Mkb-vertegenwoordigers in Brussel zijn blij verrast met de plannen van de kersverse voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen om in haar termijn een concrete mkb-strategie te ontwikkelen. Volgens Von der Leyen moet de nieuwe Commissie het mkb, de ruggengraat van de Europese economie, versterken. Ze wilt het makkelijker maken voor midden- en kleine bedrijven om te groeien en innoveren. Deze mkb-strategie moet onnodige regelgeving verminderen en toegang tot markten vergroten.

'De EC moet nu om tafel met het mkb om de strategie vorm te geven'

Businessfederaties in Brussel laten er geen gras over groeien. ‘We verwelkomen het initiatief. Het is hoog tijd dat we het mkb in Europees beleid als uitgangspunt nemen’, aldus Winand Quaedvlieg, permanent gedelegeerde van MKB-Nederland in Brussel. mkb-koepelorganisaties in Brussel SMEunited, Eurochambres en Business Europe gingen met Europarlementariërs en EU-beleidsmakers in gesprek over de invulling van deze agenda. Verlagen van de regeldruk, verbeteren van toegang tot financiering en nieuwe markten, liberalisering van de interne markt, digitalisering, vergroening en betere regelgeving: er zijn genoeg suggesties voor de invulling van de strategie. MKB-Nederland en SMEunited roepen de nieuwe Commissie op om daad bij woord te voegen. ‘De EC moet nu om tafel met het mkb om de strategie vorm te geven. We hebben de vijf jaar van dit termijn hard nodig om de agenda uit te voeren’.

Tessa van Stiphout

 

Europa moet verder met het mobiliteitspakket

Al jarenlang zijn er in Europa gesprekken gaande over een mobiliteitspakket voor de wegtransport sector. Vanuit de Commissie zijn er voorstellen gekomen voor 3 pakketten waarna zowel de Raad als het Europees Parlement jaren bezig zijn geweest met het bepalen van hun eigen positie. Die vertraging is voor ondernemers natuurlijk onwenselijk; die willen weten waar ze aan toe zijn! Maar er is best een kans dat het nieuwe Parlement toch weer van mening verandert. Volgende week hebben zij in de Commissie een stemming over het wel of niet voortzetten van de gesprekken met de Raad en de Commissie.

Het is tijd om verder te gaan met overleg in plaats van weer een paar jaar over dezelfde dingen te steggelen.

Vele Europese sectoren, en zeker de Transportsector, krijgen in de komende jaren te maken met veel verandering en verduurzaming. De Europese wetgeving moet ondernemers hierbij helpen en hen hier op voorbereiden door duidelijkheid en zekerheid te verschaffen. Dat lukt niet als er nu weer jaren over onderhandeld moet worden. Het is tijd om eindelijk verder te gaan met overleg tussen de Raad, het Parlement en de Commissie in plaats van weer een paar jaar over dezelfde dingen te steggelen. En wanneer de triloog straks dan eindelijk begint willen wij de drie partijen vooral meegeven om zo min mogelijk administratieve rompslomp voor transportbedrijven toe te voegen (zoals de voorwaarden over detachering bij multilateraal vervoer dit mogelijk tot gevolg kunnen hebben) en ook mee te nemen dat als chauffeurs hun lange rust niet in de cabine mogen doorbrengen, er dan wel voor gezorgd moet worden dat er voldoende bewaakte parkeerplaatsen zijn!

Laura Stam

 

 

European Green Deal koppelen aan Europees concurrentievermogen

Frans Timmermans wordt als eurocommissaris verantwoordelijk voor de 'European Green Deal'. Er zal uiteindelijk veel vallen onder zijn portefeuille, waaronder de emissiereductiedoelstelling voor 2030, het beschermen van biodiversiteit, de koolstof-voetafdruk van de transportsector, circulaire economie en milieubelastingen. De European Green Deal wordt gezien als een allesomvattende strategie waarin verschillende beleidsthema’s samenkomen. Energie- en klimaatbeleid zullen uiteraard een belangrijke rol spelen, maar ook internationale handel, digitalisering en industriebeleid staan centraal.

'Met de juiste opzet kan de European Green Deal er ook voor zorgen dat de Europese industrie wereldleider wordt in koolstofarme oplossingen'

VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de ambitie om te streven naar een klimaatneutrale Europese economie in 2050. Een European Green Deal biedt een uitgelezen kans om in te gaan op de invulling van die ambitie en de uitvoering van reeds gestelde doelstellingen. Daarin moet onder ander ook het concurrentievermogen van de EU duidelijk worden opgepakt. De European Green Deal speelt tegelijkertijd ook een geopolitieke rol om de EU economisch en strategisch autonomer te maken.

Met de juiste opzet kan de European Green Deal er ook voor zorgen dat de Europese industrie wereldleider wordt in koolstofarme oplossingen. Op die manier worden nieuwe sectoren ontwikkeld en kunnen kansen buiten de EU worden benut.

Pedro Roggeveen

 

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.