Is definitie arbeidskracht op Europees niveau nodig?

17-12-2019

Tijdens een evenement van Europese denktank EPC werd hun paper The future of work: Towards a progressive agenda for all gepresenteerd. De nieuwe Eurocommissaris voor banen en sociale rechten Nicolas Schmidt nam bij die gelegenheid deel aan een panel met ministers voor sociale zaken en werkgelegenheid uit Duitsland, Finland en Noorwegen. Ook Joost Korte, de Directeur-generaal voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Commissie, gaf zijn visie: ‘Not just gloom and doom, we shape the future of work.’ Die vormgeving roept wel nog vragen op,  want sociaal beleid in Europa is namelijk niet gebouwd op een en dezelfde grondslag.

Rapport: Creëer gelijk speelveld arbeidsmarkt

Meer zekerheid nodig?

Het rapport van EPC spreekt over een toename aan atypische krachten op de arbeidsmarkt, en refereert hiermee aan werkenden zonder arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook constateert het rapport, dat de arbeidsmarkt polariseert en de variëteit aan arbeidsregelingen toeneemt. Gevolgen zijn baan- en inkomensonzekerheid. Daarom stelt het rapport voor om een sociaal gelijk speelveld te creëren door middel van de Europese pijler voor sociale rechten en een sociale strategie. Een ideaal instrument hiervoor is het Europees semester en nationale actieplannen, aldus het rapport.

 

Definitie van arbeidskracht moet niet op Europees niveau

Commissaris Schmidt ziet kans voor een Europese sociale strategie, ook al ligt de verantwoordelijkheid voor sociaal beleid voor het leeuwendeel bij de lidstaten zelf. Op 14 januari komt al de eerste consultatie voor guidelines voor sociaal beleid. Hij wilt de minimale rechten van de werker garanderen. Op deze manier wil de Commissie bijdragen aan een gelijk speelveld op de interne markt.

Commissie vindt een Europese definiëring van een arbeidskracht nodig

Maar om dat voor elkaar te krijgen is volgens de Commissie een Europese definiëring van een arbeidskracht nodig. Hier dreigt zich een herhaling te gaan afspelen van de moeizame discussie over een Europese definitie bij de herziening van de written statement richtlijn. Het arbeidsrecht is in hoge mate een nationale aangelegenheid en leent zich niet zomaar voor Europese definiëring.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.