Digitalisering, arbeidsomstandigheden en Sociale Dialoog

04-07-2019

In het kader van de Europese Sociale Dialoog hebben werkgevers en werknemers elkaar opnieuw gesproken over de gevolgen van digitalisering voor werknemers. Vanuit de ETUC is daarbij de nadruk gelegd op arbeidsomstandigheden.

 

Right to disconnect

Werknemers zijn van mening, dat het gebruik van digitale hulpmiddelen in het werk tot een welhaast grenzeloze vereiste beschikbaarheid van werknemers leidt. Een 'right to disconnect' zou hieraan een halt kunnen toeroepen. Dat de Arbeidstijdenwet grenzen stelt, wordt niet gezien. In Frankrijk is wetgeving over digitalisering en bereikbaarheid en in Nederland diende Tweede Kamerlid Gijs van Dijk een initiatief wetsvoorstel is om de Arbeidsomstandighedenwet aan te passen. De motivering daarbij is, dat het aantal klachten van burn-out toeneemt en dat het toenemend gebruik van digitale hulpmiddelen daaraan bijdraagt. Werkgevers zijn primair van mening, dat over bereikbaarheid afspraken op bedrijfsniveau moeten worden gemaakt. Een ‘right to disconnect’ wijzen werkgevers af.

'Werkgevers zijn primair van mening, dat over bereikbaarheid afspraken op bedrijfsniveau moeten worden gemaakt en dus wijzen zij een 'right to disconnect' af'

Praktisch hanteerbare afspraken

Het overleg tussen werkgevers en werknemers moet leiden tot een zogenaamde autonomous framework agreement; een set van praktisch hanteerbare afspraken, die werkgevers en werknemers in hun hun eigen lidstaten op de voor hen meest geschikte manier moeten implementeren. Eerder hebben werkgevers en werknemers dit gedaan met active ageing.

Werkgevers hebben in het overleg gewezen op het belang van het hebben van digitale vaardigheden van werknemers. In deze fase van het overleg zal informatie worden verzameld en tussen werkgevers en werknemers worden uitgewisseld. Na de zomervakanties gaat overleg mede op basis van die uitgewisselde informatie verder. Vóór het einde van het jaar moet de automous framework agreement er liggen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.