EU-ontbossingsverbod: het weren van producten van de Interne Markt waarbij ontbossing heeft plaatsgevonden

15-12-2022

Op 6 december zijn de Europese Commissie, Europese Raad en het Europese Parlement het eens geworden over het EU ontbossingsverbod. Dit voorstel heeft als doel om producten waarbij ontbossing heeft plaatsgevonden te weren van de Interne Markt.

 

Naast palmolie, rundvlees, hout, koffie, cacao en soja is er naar wens van het Europees Parlement ook rubber toegevoegd aan de lijst van producten waar het voorstel op controleert. Ook afgeleide producten zoals chocola, meubilair, papier en -ook naar het EP standpunt- producten met palmolie componenten zoals verzorgingsproducten, vallen binnen de scope.

 

Importeurs moeten nu kunnen bewijzen dat er geen ontbossing heeft plaatsgevonden bij de productie.

 

De EU probeert al langer om de eigen impact op wereldwijde ontbossing in te perken. Deze impact wordt geschat op 16%.

 

De Europese Commissie heeft nu 18 maanden de tijd om met een ranglijst te komen van exporterende landen waar zij het risico op ontbossing inschatten als hoog, standaard of laag risico. Nationale douane autoriteiten zullen controles uitvoeren gebaseerd op de ranking van het land waar een product vandaan komt.

 

Naast ontbossing zullen bedrijven ook due diligence moeten doen om te kijken of mensenrechten en landrechten van inheemse volken gerespecteerd worden. Bedrijven die zich niet aan de wet houden riskeren een boete van minstens 4% hun omzet in de EU.

Over 2 jaar zal de Europese Commissie met een evaluatie van het wetsvoorstel komen. Dan wordt ook gekeken of en hoe financiële instellingen zoals banken binnen de scope gebracht moeten worden. Binnen 1 jaar zal de Commissie evalueren of ander bebost land- zoals Savannahs- onder het wetsvoorstel moeten vallen.

 

Dit voorstel gaat een grote impact hebben op bedrijven en de handel in de genoemde producten. Doordat het ontbossingsvoorstel producten betreft en niet bedrijven is er geen onderscheid tussen EU bedrijven of niet-EU bedrijven. Toch is er een risico voor het gelijke speelveld als landen de wetgeving anders implementeren en handhaving. De Commissie en lidstaten moeten leren van de eerder opgedane ervaring in onder andere de EU-Houtverordening (EU Timber Regulation EUTR).

 

Ook roepen wij de EU op om de enorme administratieve last en hoge kosten voor bedrijven niet te onderschatten. Er komt veel op bedrijven af met dit ontbossingsvoorstel, het dwangarbeid voorstel en de brede due diligence verplichting. De Commissie moet bedrijven zo veel als mogelijk ondersteunen bij de uitvoering van dit beleid en zorgen dat de voorstellen met elkaar overeenkomen zodat de administratieve last verminderd kan worden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.