Europa moet bedrijven de ruimte geven om drijvende kracht achter duurzame en rechtvaardige transitie te zijn

23-02-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen is deze week het woord aan Anja Haga, lid van het Europees Parlement voor de ChristenUnie/EPP en lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Europese verkiezingen. 

 

Voor de ChristenUnie staat vast dat Europese samenwerking een positieve bijdrage kan leveren aan economie en samenleving. De Europese Unie is echter geen doel op zich, en wat niet in Brussel hoeft regelen we liever dichtbij. Van ondernemers hoor ik vaak dat ze de interne markt belangrijk vinden, maar tegelijkertijd wanhopig worden van alle Europese regels. Die zorgen wil ik serieus nemen. Zo heb ik recent de Europese Commissie bevraagd over regels waardoor bakkers in Friesland of viskraamhouders op Nederlandse markten onnodig in de knel komen. Mijn uitgangspunt is: meer Europa waar nodig, minder waar overbodig.

 

De ChristenUnie kiest daarom voor een geloofwaardig Europa, dat veilige, duurzame en rechtvaardige keuzes maakt. Wat betekent dit concreet?

 

  • Een veilig Europa beschermt de rechtstaat, investeert gezamenlijk in militaire capaciteit en handhaaft duidelijke spelregels in de digitale wereld;  
  • Een duurzaam Europa zet in op een economie van het genoeg, waarbij circulair ondernemen en eerlijke ketens worden gestimuleerd, en waarbij boeren en vissers de ruimte krijgen om toekomstbestendig te ondernemen; 
  • Een rechtvaardig Europa komt op voor mensen in kwetsbare posities: een eerlijke en snelle behandeling van mensen die in Europa asiel aanvragen, maar ook een herbezinning over welke vormen van arbeidsmigratie we wel en niet willen; ook is Europese samenwerking nodig om mensenhandel en uitbuiting te bestrijden; 

We erkennen dat de duurzame en rechtvaardige transitie van onze economie en samenleving bedrijven ook voor uitdagingen stelt. Een gelijk speelveld en bescherming tegen oneerlijke concurrentie van buitenaf zijn daarom hard nodig. De EU moet hier met haar beleid aan bijdragen. Om ongewenste afhankelijkheden van derde landen te verminderen moet de EU meer investeren in innovatie- en industriebeleid. We willen bijvoorbeeld dat Europees beleid specifiek aandacht heeft voor het MKB en familiebedrijven, en dat deze bedrijven makkelijker toegang kunnen krijgen tot Europese innovatiefondsen. Ook willen we waar mogelijk Europese regelgeving vereenvoudigen, en nalevingskosten voor bedrijven omlaag brengen. Dit kan bijvoorbeeld door duurzaamheidsrapportages zo eenvoudig mogelijk te houden.  

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.