Europa wil vervuiling op de weg verminderen

17-11-2022

Nieuw Euro 7 voorstel voor de niet-CO2-uitstoot van voertuigen ontziet personenvervoer

Met het Fit for 55-pakket heeft de Europese Commissie grote stappen gezet om de CO2-uitstoot van onder andere de transportsector te verminderen. CO2 is echter niet het enige dat voertuigen uitstoten. Op 9 november heeft de Europese Commissie de Euro 7 richtlijn uitgebracht, die de niet-CO2-uitstoot van het wegvervoer reguleert.

 

Critici vinden dat het voorstel te lage ambities heeft: de normen voor uitstoot van onder andere stikstof, ammoniak en koolstofmonoxide voor personenwagens zijn nauwelijks lager dan voorganger Euro 6. Uitstoot van deze gassen draagt minder bij aan klimaatverandering maar is wel een grote oorzaak van smog in steden en gezondheidsproblemen. Voor vrachtvervoer zijn de standaarden wel verhoogd. De Europese Commissie streeft uiteindelijk een zero-pollution beleid na.

 

Naast de uitlaatgassen wil Euro 7 ook andere oorzaken van vervuiling van wegvervoer aanpakken, zoals doelstellingen om remstof (fijnstof die vrijkomt bij het remmen) en microplastic dat loskomt van de banden in te perken. Deze vervuiling moet in 2035 met zo’n 27% ingeperkt zijn. Deze maatregelen raken zwaardere voertuigen (waaronder elektrische auto’s) meer dan lichte voertuigen.

 

CO2-standaarden voor lichte voertuigen aangenomen: emissieloze auto’s in 2035

Recent zijn ook de triloog-onderhandelingen over de CO2-standaarden voor lichte voertuigen afgerond. Alle nieuw verkochte auto’s in de EU zullen in 2035 emissie loos moeten zijn- oftewel het einde van de verbrandingsmotor. Het Nederlandse bedrijfsleven is een groot voorstander van dit voorstel, dat de markt voor emissieloos rijden een enorme boost zal geven en investeringszekerheid geeft. Wel is het van belang dat aan de randvoorwaardes wordt voldaan: voldoende alternatieve laadinfrastructuur en betaalbare zero-emissie voertuigen. Om dit te garanderen is er een review-clause opgenomen om in 2026 te evalueren of de doelen haalbaar zijn.

 

Vooruitblik 2023: o.a. standaarden voor CO2 en grootte van zware voertuigen

Met deze recente voorstellen worden er grote stappen gezet om het wegvervoer in de EU te verduurzamen. Echter zijn we er hiermee nog niet. In 2023 komt de Europese Commissie met een voorstel over CO2-standaarden voor zware voertuigen, een herziening van de richtlijn over afmetingen en dimensies en een herziening van de Combined Transport Directive.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.