Europees bedrijfsleven smeedt plan van aanpak voor concurrent China

24-01-2020

Met een reeks van evenementen met de Eurocommissaris voor Internationale Handel Phil Hogan, het Europees Parlement en veel pers heeft BusinessEurope deze maand groots hun nieuwe China-paper gepubliceerd. De balans in de relatie met China is de afgelopen jaren toenemend verstoord ten nadele van Europese bedrijven. Dat is zeker gezien de verschuivingen in het internationale speelveld een groot punt van zorg voor het Europese bedrijfsleven. Daarom moet Europa nu goed kijken naar hoe het omgaat met dergelijke situaties en ernaar streven om de relatie met China weer in balans te brengen. In haar paper doet BusinessEurope 130 concrete aanbevelingen, op verschillende gebieden, om de relatie met China evenwichtig en hecht te maken.

 

Veel te verbeteren

Momenteel is China de meest restrictieve handelspartner van de EU. In plaats van dat dit over de jaren beter is geworden, kwamen er in 2018 juist barrières bij. Een groot deel van de Chinese markt is gesloten voor Europese bedrijven of alleen toegankelijk als er een partnerschap is met een Chinees bedrijf, waarbij vaak ook sprake is van een gedwongen overdracht van technologie en/of kennis. Daarnaast is er ook weinig sprake van transparantie wanneer bedrijven naar de rechter willen stappen om discriminatie aan te pakken. Daarnaast zorgt Chinees handelen, bijvoorbeeld met staatssteun of door het gedrag van staatsbedrijven, voor marktverstoringen op derde markten en tegenwoordig zelfs ook op de Europese markt. 

 

 

Gelijk speelveld

De afgelopen jaren is geprobeerd om multilateraal (bijvoorbeeld via de WTO) en bilateraal (onder andere door gesprekken over een investeringsakkoord met China) de situatie te verbeteren. Echter verloopt dit proces veel te langzaam en is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat er vaak aan de voorkant verbeteringen zijn terwijl er aan de achterkant juist extra restricties (de jure en de facto) bij komen. Het totale plaatje is daarom vrijwel niet verbeterd en soms juist verslechterd. De EU moet nu kijken welke stappen zij zelf kan zetten om China te motiveren te bewegen. Het belangrijkste doel hierbij is voor Business Europe het creëren van een gelijk speelveld. Daarnaast moeten de negatieve effecten van China’s aanpak zoveel mogelijk verzacht worden en moet de EU zich extra inspannen om het eigen concurrentievermogen te versterken.

 

Coherente Europese aanpak nodig 

De EU moet hierbij nog steeds zoveel mogelijk in multilateraal verband werken en daarin samenwerking zoeken met andere partners, zoals onlangs bijvoorbeeld is gedaan toen de EU, VS en Japan een gezamenlijk statement naar buiten brachten over hervorming van de WTO en regels voor staatssteun en subsidies. Ook de onderhandelingen met China over een investeringsakkoord zijn belangrijk in dit kader. Maar tegelijkertijd moet de EU kijken naar manieren om de eigen onderhandelingspositie te verstevigen. De 130 aanbevelingen van Business Europe zijn er allemaal op gericht om dit te bereiken. China kijkt al jarenlang strategisch naar de relatie met de rest van de wereld. Het is hoog tijd dat Europa van zijn naïviteit afkomt en gezamenlijk met alle lidstaten met een coherente en strategische aanpak van China komt, waarbij de EU haar eigen positie in de wereld niet onderschat.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.