Europees Parlement kiest positie over groene obligaties

20-10-2023

Op 4 oktober is er in de plenaire sessie in Straatsburg door middel van een stemming een akkoord bereikt over de European Green Bond Standard (EU GBS), onderhandelingen waar Nederlandse Europarlementariër Paul Tang (PvdA) meerdere jaren mee bezig is geweest. Een belangrijke ontwikkeling aan het einde van een lang proces, dat nog net op tijd is afgerond voor de volgende verkiezingen, en een grote impact zal hebben op Europese financiële markten en de te bereiken de doelstellingen zoals uiteengezet in de Green Deal. Maar wat hield dit standaard ook alweer in, en wat betekent dit akkoord voor ondernemers?

 

In 2021 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een verordening betreffende een vrijwillige Europese norm voor groene obligaties (EU GBS). Met dit voorstel wordt een vrijwillige standaard gecreëerd die beschikbaar is voor alle uitgevers (particuliere en overheidsuitgevers) om duurzame investeringen te helpen financieren. De EU GBS zal een 'gouden standaard' vaststellen voor de manier waarop bedrijven en overheden groene obligaties kunnen gebruiken om geld op te halen op de kapitaalmarkten om investeringen te financieren, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan duurzaamheidsvereisten en beleggers beschermen tegen greenwashing. De Europese norm voor groene obligaties is vrijwillig. Commissaris Mairead McGuinness ziet, gezien de vrijwillige aard van de standaarden, de aantrekkelijkheid van deze groene obligaties in een overvolle markt als een van de grootste uitdagingen.

 

Het standaard stelt belangrijke vereisten voor elke uitgevende instelling van groene obligaties. Deze gelden ook voor uitgevende instellingen die buiten de EU zijn gevestigd.

1. De door de obligatie opgehaalde middelen moeten volledig worden gebruikt voor projecten die binnen de EU-taxonomie vallen;

2. Via rapportage moeten actoren volledige transparantie bieden over de besteding van deze opgehaalde middelen;

3. Alle groene EU-obligaties moeten worden gecontroleerd door een externe beoordelaar om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de verordening en dat de gefinancierde projecten zijn afgestemd op de taxonomie;

4. ESMA wordt op haar beurt weer belast met het toezicht op beoordelaars die hun diensten willen aanbieden aan de uitgevers van Europese groene obligaties.

 

Voor het Nederlands bedrijfsleven is het belangrijk dat er een sterke markt is voor groene investeringen. De afgelopen jaren is de markt voor groene obligaties explosief gestegen, dus het is van groot belang dat er sterke standaarden zijn voor deze markt. De EU geeft verreweg de meeste groene obligaties uit, zo’n 51% van het mondiaal volume in 2020, en 3,5% van de totale obligatie-uitgifte. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben veelvuldig bij de onderhandelaars aangegeven dat het essentieel is dat bedrijven en overheden langs dezelfde meetlat worden gelegd, specifiek om te zorgen dat er geen lagere duurzaamheidsstandaarden gelden voor overheden, en om de bestaande ESG-markt intact te laten. Wij zijn tevreden dat deze principes de eindtekst hebben gehaald.

 

De overeengekomen normen voor groene obligaties sluiten aan bij het taxonomiekader van de EU, dat definieert welke economische activiteiten de EU als duurzaam beschouwt. Deze kaders, waarbij rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governance overwegingen (ESG) bij het nemen van investeringsbeslissingen door de financiële sector in het bedrijfsleven, moeten leiden tot meer duurzame economische activiteiten en projecten. Sustainable finance wordt gezien als essentieel om de Green Deal te laten slagen, omdat overheidsgelden niet toereikend zijn voor de grote verduurzamingsopgave waar de maatschappij voor staat. In dit kader verwachten we de komende maanden nog constructieve discussies op het dossier omtrent het stellen van standaarden voor ESG rating agencies. Momenteel is er weinig transparantie betreft de totstandkoming van de ratings die deze agencies uitgeven. Meer transparantie en een systeem van autorisatie van en toezicht op ESG rating agencies kan het vertrouwen in groene investeringen verder versterken.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.