Europese actualiteiten

18-02-2020

Een overzicht van de Europese actualiteiten:

 

Michel doet compromisvoorstel Europse begroting

Voorafgaand aan de extra EU-top die op 20 februari van start gaat, probeert Raadsvoorzitter Charles Michel de verschillende partijen dichter bij elkaar te brengen. De regeringsleiders van een viertal lidstaten, waaronder Nederland, willen niet dat meer dan 1,0 procent van het geld dat in Europa verdiend wordt naar de EU-begroting gaat. Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie was 1,11 procent. Met zijn compromis van 1,074 procent hoopt Michel een overeenstemming te kunnen bereiken. Naar verwachting zullen het moeilijke onderhandelingen worden, die niet voor vrijdagavond afgerond zullen zijn. 

 

Commissie presenteert plan voor digitale toekomst van Europa

De Europese Commissie presenteerde 19 februari een serie initiatieven voor een Europese aanpak op data, kunstmatige intelligentie en platformregulering. Dit pakket geeft invulling aan de digitale ambitie van de Commissie in het huidige mandaat (samen met de European Green Deal en een krachtige EU in de wereld één van de drie kernambities van de Commissie Von der Leyen).

 

Met een nadruk op industriële data voor business-to-business applicaties wil de Commissie wereldleider op gebied van tech worden. Het pakket aan mededelingen heeft betrekking op de technologische sector, maar zal ook substantiële impact hebben op landbouw, energie, gezondheidzorg, financiële diensten en transport. Geen van de nu gepresenteerde documenten is juridisch bindend. Net als de European Green Deal gaat het om roadmaps met daarbij een lijst aangekondigde (deels wel wetgevende) voorstellen om de digitale interne markt verder te ontwikkelen.

 

De komende maanden consulteert de Commissie het maatschappelijk middenveld en nationale overheden over drie gepresenteerde documenten:

 

Een ambitieuze interne markt agenda 

De vervolmaking van de interne markt staat hoog op de agenda van de nieuwe Europese Commissie. En terecht. De interne markt is de hoeksteen van de Europese economie en welvaart. Het verlagen van de bestaande barrières voor vrijhandel in de Unie zal groei stimuleren en de Europese concurrentiekracht wereldwijd verbeteren. De Europese Commissie presenteert op 10 maart a.s. een rapport met een analyse van de bestaande drempels in de interne markt voor diensten en producten en een actieplan voor betere handhaving en implementatie. We blijven met Europese instellingen in gesprek hoe we gezamenlijk de interne markt verder kunnen brengen.  

 

Voorkom misbruik van Europese consumentenbescherming

De Europese instellingen onderhandelen intensief in de Triloog over het wetsvoorstel collectieve acties. De Europese (concept) wet moet het makkelijker maken voor grote groepen gedupeerden in Europa om een schadevergoeding te claimen. Goede consumentenbescherming is essentieel, voor zowel consumenten als bedrijven. Een goed werkend Europees systeem stimuleert consumenten vertrouwen en daarmee handel. Daarbij passen goede minimum kwaliteitseisen aan de organisaties die namens consumenten claims indienen, om misbruik te voorkomen en zodat er geen wildgroei aan claimorganisaties ontstaat. De consument moet profiteren van de schadevergoeding, niet de claimorganisatie.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.