Europese Commissie: investeer in kunstmatige intelligentie

25-05-2018

De Europese Commissie heeft een langverwachte strategie voor kunstmatige intelligentie gepresenteerd. Tot 2020 worden de EU en bedrijven aangemoedigd om gezamenlijk € 20 miljard euro in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te steken. De Europese Commissie komt zelf met € 1,5 miljard over de brug. De Verenigde Staten en China lopen voorop in kunstmatige intelligentie. Dus zal Europa haar positie moeten versterken door een inhaalslag.

 

De eerste pijler van de strategie is niet voor niets investeringen. Publieke en particuliere inzet van financiële middelen is een impuls voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dit geldt voor belangrijke sectoren, zoals gezondheid en vervoer. Praktische voorbeelden zijn sneller en beter diagnoses stellen bij ziektes en zelfrijdende auto’s mogelijk maken in het verkeer. Daarnaast wil de Commissie ook een netwerk met digitale innovatiehubs opzetten, met als doel de uitwisseling van expertise EU-breed te faciliteren. Voornamelijk voor het midden- en kleinbedrijf zou dit van belang kunnen zijn. Zij zullen dan eenvoudiger te weten kunnen komen hoe nieuwe technologie hen kan helpen te innoveren.

 

De twee andere pijlers zijn enerzijds de voorbereidingen die moeten worden getroffen voor sociaaleconomische veranderingen en, anderzijds, een passend ethisch en juridisch kader. De verwachting is dat er veel banen worden gecreëerd, maar dat er ook banen veranderen of verdwijnen. De Commissie moedigt EU-lidstaten daarom aan om hun onderwijs daarop aan te passen. Met betrekking tot de ethische aspecten, zal de Commissie aan het einde van dit jaar met richtsnoeren komen. En in 2019 zal de Commissie een rapport publiceren over de mogelijke gaten in de wetgeving als het gaat om veiligheid en aansprakelijkheid.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen de strategie van de Europese Commissie, vanwege de noodzakelijke investeringen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met kunstmatige intelligentie. De komende tijd zullen onze organisaties ook aandacht hebben voor de zorgen die kunstmatige intelligentie met zich mee brengt. Hierop is een passend antwoord nodig die het vertrouwen in kunstmatige intelligentie voorop stelt. Binnen koepelorganisatie BusinessEurope zetten wij ons actief in voor de juiste voorwaarden die zullen bijdragen aan het succes van kunstmatige intelligentie in Europa.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.