Europese Commissie moet stevig inzetten op ‘Digitaal Europa’

12-12-2018

In het voorjaar van 2015 presenteerde de Europese Commissie haar digitale agenda, de strategie voor de digitale interne markt (Digital Single Market, DSM). De DSM is één beleidsterrein waaraan de Europese Commissie prioriteit geeft. Zij is erop gericht om: 1) betere toegang tot digitale goederen en diensten in Europa te bieden, 2) gelijke voorwaarden voor digitale netwerken en diensten te stellen, en 3) een maximaal groeipotentieel voor de digitale economie te bereiken. Ruim drie jaar na de lancering is een deel van de agenda voltooid, maar een aanzienlijk deel ook nog niet. Bovendien is toekomstbestendiger beleid noodzakelijk.

 

Wat is er bereikt?

De DSM kent een aantal wapenfeiten. Sinds het voorjaar van 2018 is de Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) van toepassing. Daardoor gelden er in de EU dezelfde regels voor het vrije verkeer en de bescherming van persoonsgegevens. De AVG is een belangrijke stap, maar levert ook nog veel problemen op. Later dit jaar is het vrije verkeer van niet-persoonlijke gegevens mogelijk gemaakt door nationale obstakels weg te nemen. Andere initiatieven die de eindstreep hebben gehaald zijn het afschaffen van roamingkosten voor bellen, sms-en en internetten en het vergemakkelijken van online winkelen.

 

Waaraan wordt nog gewerkt?

Sommige wetsvoorstellen zijn bijna afgerond of vergen mogelijk meer tijd dan de zittingsperiode van de Europese Commissie toelaat. Zo wil de Europese Commissie cybersecurity verbeteren door enerzijds het Europese cybersecurityagentschap te versterken en anderzijds Europese certificering voor digitale producten en diensten in te voeren. Daarnaast wil men, in aanvulling op de AVG, de persoonsgegevens in elektronische communicatie aanvullend beschermen. Verder zet de Europese Commissie met de hervorming van het auteursrecht in op nieuwe regelgeving voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in de digitale economie. Ook zijn andere beleidsvoorstellen, zoals voor eerlijke concurrentie op online platforms en nieuwe telecomregels, nog niet afgerond.

 

Welke prioriteiten zijn nodig?

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed dat de Europese Commissie focus houdt op digitale ontwikkelingen. De wereldeconomie wordt steeds digitaler en het concurrentievermogen van Europa en Nederland is er afhankelijk van. Toch moet de Europese Commissie meer oog hebben voor het faciliteren van de digitale economie. Tot nu toe is met de DSM het beleid gericht geweest op het creëren van randvoorwaarden, voornamelijk voor privacy- en gegevensbescherming.

 

Dit jaar heeft de Europese Commissie het financieringsprogramma ‘Digitaal Europa’ voorgesteld. Met het programma worden nieuwe prioriteiten gesteld om te investeren in onder meer High Performance Computing (HPC), cybersecurity en kunstmatige intelligentie (AI). Dat is zeer te verwelkomen, maar het voorgesteld budget van € 9,2 miljard voor een periode van zeven jaar is zeer onvoldoende. In het bijzonder voor AI, waar in december 2018 de Europese Commissie een aanvulling op de al eerder gepubliceerde strategie heeft gepresenteerd, geldt dat investeringen op Europees niveau moeten worden gecoördineerd om voldoende schaal te kunnen creëren.

 

In een wereld waarin de belangrijkste digitale bedrijven niet Europees - maar Chinees of Amerikaans - zijn is het van belang dat er beter wordt ingezet op technologische innovatie. Net zoals andere Europese landen dreigt Nederland afhankelijk te worden van technologieën van landen buiten de EU. Om ons verdienvermogen en welvaart te behouden moeten de Europese Commissie dus stevig inzetten op ‘Digitaal Europa’. Die mogelijkheid bestaat alleen als het zwaartepunt wordt verlegd van normen stellen naar strategische autonomie voor Europa op digitaal en technologisch gebied.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.