Europese Commissie richt pijlen op 4 ‘kritieke technologieën’ voor economische veiligheid

20-10-2023

Op 3 oktober heeft de Europese Commissie een lijst van ‘kritieke technologieën’ gepresenteerd die essentieel zijn voor de economische veiligheid van de EU. De lijst van kritieke technologieën is een uitwerking van de Europese strategie voor economische veiligheid die deze zomer is gepubliceerd.

 

De Europese strategie voor economische veiligheid is gebaseerd op het drieledige credo ‘promote, protect and partner’. Dit betekent dat de Commissie de economische veiligheid van de Unie wil bevorderen door de economische basis te bevorderen, veiligheidsrisico’s te mitigeren en partnerschappen te sluiten met derde landen. Het zwaartepunt van de strategie lijkt op bescherming te leunen. Zo wil de Commissie onder andere de bestaande regelgeving voor toetsing van inkomende buitenlandse investeringen actualiseren en wordt de noodzaak onderzocht om ook uitgaande Europese investeringen te toetsen op de risico’s voor economische veiligheid.

 

Als eerste stap in de uitwerking van de strategie zijn er nu tien kritieke technologiegebieden geïdentificeerd die volgens de Commissie een bijzonder risico vormen voor de Europese veiligheid, bijvoorbeeld vanwege potentiële militaire toepassingen. De lijst bevat technologiegebieden als robotica, ruimtetechnologie en energietechnologie. Van de tien kritieke technologiegebieden worden er vier kritieke technologieën aangewezen als het meest risicovol: geavanceerde halfgeleiders, kunstmatige intelligentie (AI), kwantumtechnologie en biotechnologie.

 

De komende maanden zal er verder worden gewerkt aan een concrete risicoanalyse per kritieke technologie. Deze analyse moet als basis dienen voor een verdere discussie over eventuele bevorderings-, beschermings- en partnerschapsmaatregelen. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de bevorderingsdimensie van economische veiligheid. Op het terrein van halfgeleiders is er reeds een Europese Chips Act, maar op het vlak van biotechnologie ontbreekt er bijvoorbeeld een ambitieus bevorderingsbeleid. De recent opgerichte EU Biosolutions Coalition van VNO-NCW en haar Europese zusterfederaties kan hier bijvoorbeeld een functie in vervullen.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.