Europese eenheid mikpunt van China en Rusland

01-04-2020

Deze week kwam de Europese Commissie met het paper "European Solidarity in Action". Hierin zetten ze uiteen waarom het ontstane beeld van een verdeeld Europa, waarin niemand elkaar steunt, niet klopt. Zo wijst de EU op alle hulp vanuit Brussel om meer dan 4000 gestrande reizigers uit het buitenland weer terug naar Europa te halen. Ook alle donaties van hulpgoederen worden op een rijtje gezet- er gaan meer hulpgoederen vanuit Frankrijk en Duitsland naar Italië dan vanuit China. Daarnaast nemen EU-landen patiënten van elkaar over als er in het ene land geen ruimte meer is- speciale 'ziekenhuis vliegtuigen' en treinen vervoeren patiënten van het Noorden van Italië naar Duitsland voor behandeling.

 

Ook Europese bedrijven zetten zich in om te helpen de crisis aan te pakken. Bedrijven helpen mee om medische hulpmiddelen te produceren- maskers en beschermende kleding in de textielsector, beademingsapparatuur in de autosector. Airbus heeft een luchtbrug opgezet tussen Toulouse en Madrid om medisch materiaal te vervoeren. Zo draagt uiteindelijk iedereen z'n steentje bij.

 

De aanpak van de corona crisis is een geopolitiek spelletje geworden. Bij het begin van de uitbraak werd gelijk duidelijk dat EU-landen nog steeds erg nationalistisch zijn. Hoewel de roep om solidariteit meteen klonk was die in de praktijk ver te zoeken: grenzen gingen dicht, medische hulpmiddelen en apparatuur mochten niet naar het buitenland geexporteerd worden en elk land kwam met een eigen pakket noodmaatregelen.

 

Na die eerste impuls-reactie verruimde de blik zich gelukkig weer en werd ervoor gekozen om veel dingen toch liever op een Europees niveau aan te pakken. De Commissie kwam met meerdere richtlijnen en maatregelen om de interne markt intact te houden. Maar hoewel veel nationale maatregelen – zoals de export verboden van Duitsland en Frankrijk- werden teruggedraaid, bleef een aantal andere beperkingen- bijvoorbeeld aan de binnengrenzen- intact.

 

Bovendien was een groot deel van de schade al gedaan. Op recente Europese (virtuele) tops kwamen over en weer verwijten dat EU lidstaten te weinig solidariteit met elkaar tonen, en dat we in dit soort tijden juist niet met budgetten en geld bezig moeten zijn. Wat met name echt duidelijk is, is dat alle landen extra geld moeten uittrekken en samenwerken om aan voldoende hulpmiddelen te komen.

 

China en Rusland

Ondertussen maken landen als China en Rusland handig gebruik van de Europese verdeeldheid. Zij zien hierin een mogelijkheid om de kracht en eenheid van de EU te ondermijnen. Ze gebruiken hiervoor met name hun PR-machine. Vliegtuigen vol hulpgoederen zijn onderweg uit China- vaak gesponsord door grote Chinese bedrijven die in Europa onder druk staan zoals Huawei en Ali Baba- en ook vanuit Rusland rijden hulpkonvooien Noord Italië binnen; uiteraard allemaal goed gedocumenteerd en breed uitgemeten in de pers. En dit heeft effect: met name in Zuid Europese landen is er veel publiciteit voor de acties uit China en regeringsleiders van onder andere Hongarije vergelijken deze hulp continu met de Europese acties.

 

Rusland en China lijken ondertussen een nieuwe strategie aangenomen te hebben. Het European External Action Services team heeft de afgelopen tijden steeds meer 'fake news' berichten omtrent het coronavirus kunnen herleiden naar Rusland en China. En hoewel veel van deze berichten vooralsnog met name in deze landen zelf blijft, krijgen ze steeds meer aandacht Zuid- Europese landen die hard geraakt zijn door het virus. Social media platformen nemen steeds meer actie om dit soort nepberichten te identificeren en te verwijderen, maar toch heeft de EU er zo weer extra zorgen bij.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.