Gedeputeerde van Hijum: “Europa bepaalt ongeveer 70% van het provinciale beleid”

23-03-2023

Vanwege de Provinciale Statenverkiezingen staat de provinciale politiek deze maand in de schijnwerpers. Ook de EU speelt een belangrijke rol in de provincie. Daarom vroeg Kantoor Brussel van VNO-NCW en MKB-Nederland Eddy van Hijum naar het belang van de EU in de provincie.

Eddy van Hijum is Gedeputeerde van de provincie Overijssel en lid van het Europees Comité van de Regio’s.

 

Europese wet- en regelgeving heeft in toenemende mate impact op de provincie en haar midden- en kleinbedrijf. Tegenwoordig bepaalt Europa ongeveer 70% van het provinciale beleid en voeren we als provincie zowel Europese wetgeving als subsidieprogramma’s uit.

 

Als gedeputeerde Economie en Europa van de provincie Overijssel ben ik actief in het Europees Comité van de Regio’s. Dit adviesorgaan biedt ons als lokale overheid de kans om mee te schrijven aan Europese wet- en regelgeving met een regionale component. In 2020 was ik rapporteur op het advies over de mkb-strategie van de EU. Mijn kernboodschap in Brussel is “think small first”: zorg ervoor dat beleid proportioneel en uitvoerbaar blijft voor het mkb. Dit is belangrijk, omdat het mkb en onze familiebedrijven de ruggengraat vormen van de Overijsselse economie. Voor hen valt ook steeds meer te halen in Brussel. In de programmaperiode 2014-2020 hebben Overijsselse bedrijven, overheden en kennisinstellingen 520 miljoen euro aan Europese subsidies ontvangen.

 

In Brussel groeit het besef dat er meer steun nodig is om het Europese concurrentievermogen te vergroten. De Europese Chips Act en de recent voorgestelde Net Zero Industry Act en Critical Raw Materials Act moeten grootschalige investeringen in strategische sectoren bevorderen. Aan deze voorstellen zijn ruime budgetten en versoepelde staatssteunkaders gekoppeld. Dit biedt kansen voor innovatieclusters in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van chips, hernieuwbare energie of batterijtechnologie. De belangrijkste uitdaging is om ervoor te zorgen dat dit geld in de regio’s belandt en het mkb de nodige steun krijgt in haar transitie naar een groene, digitale economie. We moeten er ook voor waken dat een versoepeling van staatssteunregels het functioneren van de interne markt en het concurrentievermogen van het mkb niet verstoort, zoals dat bij Apollo Vredestein Enschede is gebeurd.

 

Europese Commissievoorzitter Von der Leyen kondigde afgelopen september in haar State of the Union-toespraak een “SME Relief Package” aan om het mkb bij te staan in deze crisistijd. Ondanks deze aankondiging neemt de regeldruk voor het mkb verder toe. Veel van de sector-overstijgende wetgeving is vaak niet alleen van toepassing op het grootbedrijf, maar ook op het mkb. Een voorbeeld is de voorgestelde Europese richtlijn voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze wet zal ook indirect van toepassing zijn op het mkb via hun zakelijke relaties met grote ondernemingen. Ook biedt de richtlijn ruimte voor lidstaten om een strengere aanpak na te streven, wat mogelijk tot versnippering en oneerlijke concurrentie leidt.

 

Om aandacht te vragen voor de uitdagingen waar het mkb voor staat, organiseren we op 30 maart a.s. een seminar in het Comité van de Regio’s over het verminderen van de Europese regeldruk op het mkb. In een paneldiscussie gaan we met Winand Quaedvlieg (Permanente EU-gedelegeerde VNO-NCW en MKB-Nederland) specifiek in op de Europese wetgeving rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen. Graag nodig ik jullie uit om het seminar fysiek in Brussel of online bij te wonen. Aanmelden kan nog tot en met 28 maart via deze link: Reducing EU regulatory burdens on SMEs (europa.eu).

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.