Groene energie-infrastructuur moet een Europese prioriteit worden voor 2024-2029

21-03-2024

 

In de aanloop naar de Europese agenda voor 2024-2029 hebben wij met DI (Deense werkgevers) het initiatief genomen om een ronde tafel te beleggen over één van de belangrijkste prioriteiten voor de energietransitie: het uitbouwen van betaalbare en duurzame energie-infrastructuur. 

 

De urgentie om energie-infrastructuur hoger op de Europese agenda te zetten is groot. Uit een recente quickscan onder 139 van de grootste energie-intensieve industriebedrijven blijkt dat toegang tot energie-infrastructuur een uitdaging vormt voor maar liefst 87% van de industriële bedrijven. Daar komt onzekerheid over vergunningverlening nog bij (voor ca. 65% van de bedrijven is dat een issue). En niet alleen in Nederland loopt het bedrijfsleven tegen volle stroomnetten aan, maar in heel Europa. Bovendien moet er in hoog tempo Europese infrastructuur worden aangelegd voor waterstof en Co2 om verduurzaming mogelijk te maken.  

 

Tijdens de rondetafel 'Towards a Net Zero Energy and Climate Infrastructure' werden deze uitdagingen besproken én presenteerden werkgevers aanbevelingen voor Europese oplossingen. De ondernemersorganisaties hebben bijvoorbeeld opgeroepen om Europese standaarden te ontwikkelen zodat waterstof en Co2 grensoverschrijdend kunnen worden vervoerd. Ook moeten vergunningen sneller worden verleend en moet meer Europese financiering worden ontketend, bijvoorbeeld door Europese fondsen als de ‘Connecting Europe Faciility’ uit te breiden. Deze aanbevelingen kunnen concreet worden opgenomen in een bredere ‘EU Industrie Deal’ om het concurrentievermogen van Europa te versterken. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.