Groene industriepolitiek is de enige geloofwaardige weg voorwaarts

21-03-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni is deze week het woord aan Bas Eickhout, lid van het Europees Parlement en lijsttrekker van de PvdA en GroenLinks.

 

Voor GroenLinks-PvdA is een belangrijke pijler van het programma het vergroenen en behouden van industrie in Europa. Dit is cruciaal voor een groene economie met goede banen en een stevige positie van Europa in de wereld. De Europese industrie heeft echter steeds meer moeite zich staande te houden in de mondiale concurrentiestrijd om nieuwe groene technologie. Stijgende energieprijzen, onvoldoende infrastructuur een gebrek aan investeringen en grondstoffen voeren de druk verder op. 

 

Als reactie op deze grote uitdagingen verzet conservatief Europa zich in toenemende mate tegen de Europese Green Deal. Het is echter naïef – eigenlijk zeer schadelijk – dat deze groepen denken dat een pauzeknop enig soelaas biedt. Denk aan overname van China in de auto-industrie. We moeten de Green Deal daarom niet afbreken, maar versterken zodat Europa de industrie ondersteunt in de transitie naar klimaatneutraliteit. We moeten bouwen aan echte Europese groene industriepolitiek.   

 

Op dit moment wordt Europees industriebeleid echter gekenmerkt door een hardnekkige ieder-voor-zich mentaliteit. Landen als Frankrijk en Duitsland strooien met staatsteun, wat niet alleen inefficiënt is, maar waardoor ook de interne markt onder druk komt te staan. Europese innovaties of grensoverschrijdende infrastructuur komen onvoldoende van de grond door het beschermen van nationale belangen. Dit is niet de juiste weg voorwaarts. 

 

We hebben niet minder, maar meer Europese coördinatie nodig. Europa moet nieuwe en bestaande bedrijven die willen vergroenen ondersteunen door versneld infrastructuur en duurzame energie te ontwikkelen, elektrificatie te versnellen en bovenal te zorgen voor een stabiele markt met een vraag naar groene en circulaire producten. Dat vergt nieuwe gemeenschappelijke investeringen in innovatie en het opschalen van nieuwe technologie. Bovendien kan groene industriepolitiek alleen succesvol zijn als ook werknemers profiteren van een nieuw verdienmodel.  

 

Dit is niet makkelijk, maar wel de enige geloofwaardige weg voorwaarts. Van zowel politiek als bedrijfsleven vraagt dit lef en een wil om te handelen in het algemeen belang. Gebruik daarom de aankomende maanden om invulling te geven aan een ‘European Green Industrial Deal’, als agenda voor de komende vijf jaar. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.